Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sivuaine: temaattinen syventymiskohde, 20 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
avaa kaikki

Sivuaine: temaattinen syventymiskohde

DI-tutkinnon sivuaineeksi valitaan jokin vuosittain tarjolla olevista temaattisista syventymiskohdemoduuleista. Laitos voi tarvittaessa lisätä temaattisia syventymiskohteita tai poistaa jonkin kohteen tarjonnasta. Jokaisella syventymiskohteella on oma yhteyshenkilö. DI-tutkinnon sivuaineen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan asiantuntijaprofiilia ja yksilöllistä erityisosaamista nojautuen johonkin yliopiston tutkimuksellisista vahvuusalueista.
Peli- ja opetusteknologia
Temaattinen syventymiskohde antaa valmiuksia käyttää peli- ja opetusteknologian työkalukaluohjelmia ja kehitysympäristöjä. Tämän lisäksi opiskelija oppii toimimaan monialaisen kehitystiimin jäsenenä ja rakentamaan ohjelmistoja projektiluontoisesti. Opiskelija saa myös taitoja valitsemalleen erikoisalalle. Lisätietoja: Jouni Smed, jouni.smed@utu.fi
Terveysteknologia
Terveysteknologian temaattisessa kokonaisuudessa opiskelija saa kokonaisvaltaisen näkemyksen teknologian vaikutuksiin ja mahdollisuuksiin terveydenhoitoalalla ja hoitotieteissä. Tämän temaattisen syventymiskohteen kurssitasoinen toteutus ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa. Lisätietoja: Tomi Westerlund, tomi.westerlund@utu.fi
Kiinan ja Itä-Aasian yhteiskunta, kulttuuri ja talous
Tässä temaattisessa syventymiskohteessa opiskelija saa kokonaisvaltaisen näkemyksen Itä-Aasiasta kulttuurisena, liiketoiminnallisena ja yhteiskunnallisena toimintaympäristönä. Syventymiskohde sisältää pakollisia kieliopintoja. Tämän temaattisen syventymiskohteen kurssitasoinen toteutus ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa. Temaattista yventymiskohdetta voi täydentää myös kaksoistutkintoon johtavilla aineopinnoilla Fudanin yliopistossa Shanghaissa. Lisätietoja: Hannu Tenhunen, hannu.tenhunen@utu.fi
Teknologiajohtaminen
Tässä temaattisessa syventymiskohteessa opiskelija saa valmiudet teknologiamuutosten ennakointiin, epäjatkuvuuskohtien merkityksen ymmärtämiseen ja innovaatiojohtamiseen sekä arvioimaan niiden yhteiskunnallisia, eettisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia globaalissa teknologialiiketoiminnassa. Syventämiskohde antaa opiskelijalle valmiudet aktiivisesti osallistumaan yrityksen teknologiastrategian luomiseen sekä johtamaan oman organisaation osaamisen kehittämistyötä jatkuvassa muutostilanteissa. Lisätietoja: Petri Sainio, petri.sainio@utu.fi
Paikkatieto ja avoin data
Paikkatiedon ja avoimen datan temaattinen syventymiskohde antaa perustiedot paikkatiedon olemuksesta, paikkatietomenetelmistä ja avoimesta datasta. Paikkatietosovellusten muodostamisen yhteydessä tutustutaan myös keskeisiin rajapintoihin. Exercise project voidaan toteuttaa mm. Hackatlon-tapahtumana. Työ tehdään ryhmätyönä ja aiheena on paikkatietoon/avoimeen dataan liittyvä sovelluskehitys. Lisätietoja: Ville Leppänen, ville.leppanen@utu.fi
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet