Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biologian opetus OKL:n opiskelijoille, 25–60 op

Sisältö

BIOLOGIAN OPETUS OKL:N OPISKELIJOILLE 25 tai 60 op

BIOLOGIAN PERUSOPINNOT 25 op
BIOLOGIAN AINEOPINNOT 35 op

Aineopinnot tehdään opintoneuvojan kanssa erikseen sovittavan suunnitelman mukaisesti. Aineopintoihin on vuotuinen enintään neljän OKLn opiskelijan kiintiö. Jos halukkaita on enemmän, karsinta tehdään biologian perusteiden niiden kurssien menestyksen perusteella, jotka ovat olleet suoritettavissa hakuaikaan mennessä.

Lisätiedot

Yleinen vastuu ja yhteydenotot OKL:n opiskelijoiden biologian sivuaineen opinnoista: Kai Ruohomäki kairuo@utu.fi

Kurssikohtaiset lisätiedot kurssien vastuuopettajilta, XBIO-alkuisista kursseista Kai Ruohomäeltä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Biologian opetus OKL:n opiskelijoille

Yleinen vastuu ja yhteydenotot OKL:n opiskelijoiden biologian sivuaineen opinnoista: Kai Ruohomäki kairuo@utu.fi Kurssikohtaiset lisätiedot kurssien vastuuopettajilta, XBIO-alkuisista kursseista Kai Ruohomäeltä.
XBIO4012 Biologian perusopinnot (OKL:n opiskelijoille) 25 op
Kokonaisuuteen kootaan HOPSin mukaan allaolevista valinnaisista kursseista ainakin 15 op ja loput muista vapaavalintaisista biologian kursseista. EKOL2355 laajuus on 1-2 op, BIOL1014 3 op, EKOL2308 1-3 op ja XBIO4098 5 op (osittain verkkokurssina). YMPS1006 suoritetaan 2 op laajuisena kirjatenttinä. EKOL2301 vastuuhenkilö on Kai Ruohomäki.
XBIO4013 Biologian aineopinnot (OKL:n opiskelijoille) 35 op
Kokonaisuus muodostetaan (HOPS) perustana Biologia toisena opetettavana aineena -aineopinnot (ks. edellä) sen mukaan, mitä kursseja on sisällytetty Biologian perusopintoihin (XBIO4012). Aineopintoihin on vuotuinen enintään neljän OKL:n opiskelijan kiintiö. Jos halukkaita on enemmän, karsinta tehdään biologian perusopintojen niiden kurssien menestyksen perusteella, jotka ovat olleet suoritettavissa hakuaikaan mennessä.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet