Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biologia toisena opetettavana aineena, 60 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Biologia toisena opetettavana aineena

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa biologiasta laajemman, 120 op laajuisen toisen opetettavan aineen opintokokonaisuuden, on hänen suoritettava em. kokonaisuuden lisäksi 60 op biologian syventäviä opintoja noudattamalla filosofian maisterin tutkintovaatimuksia pääaineen osalta. Vaatimukset on esitetty edellä biologian opettajan tutkinto-ohjelman (FM) kohdalla.
Biologian perusopinnot, BIOL1000 25 op
Elämän kemia (BIOL1013) 3 op:n ja Eliökokoelma (EKOL2355) 1 op:n laajuisina
BIOL1014 Elämän kemia, 3–5 op
BIOL1301 Genetiikan perusteet, 3 op
BIOL1010 Ekologian perusteet, 3 op
BIOL2091 Eliökunta, 3 op
BIOL1101 Eliöiden rakenne, 4 op
EKOL2355 Eliökokoelma, 1–6 op
Biologian aineopinnot, XBIO9412 35 op
Biologian perusteiden harjoitukset (BIOL1601) suoritetaan 5 op laajuisena (ei ekologia-osuutta) ja Populaatioekologia (EKOL2108) 2 op:n laajuisena (ei mikroluokkaharjoituksia). Kenttäkursseista suoritetaan Terrestrisen kasviekologian kenttäkurssi (EKOL2303) ja joku muu. Tuntemuskursseista suoritetaan Selkärangattomien tuntemus (EKOL2352) ja joku muu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet