Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biologian laitoksen tarjoamat sivuaineopinnot
avaa kaikki

Biologian laitoksen tarjoamat sivuaineopinnot

Muissa kuin biologian opettajan sivuaineissa, opiskelija voi suorittaa 60 op sivuaineen valitsemalla 25 op sivuaineen lisäksi 35 op muita biologian opintoja. Ekologian tai fysiologian ja genetiikan 60 op sivuaineessa pääosan opinnoista tulee olla kyseiselta biologian alalta. Biokemian pääaineopiskelijoiden tulee merkintää hakiessaan selvittää kuuluvatko SOMO- ja KABI-kurssit pää- vai sivuaineeseen.
Biologian sivuaine 25 op
Sivuaineeseen tulee kuulua vähintään 6 op yhden biologian alan perusteita ja niitä tukevat opinnot. Valitse BIOL1014 eläinfysiologian ja kehitysbiologian perusteiden (BIOL1202) tai genetiikan perusteiden (BIOL1301) lisäksi. Ekologian perusteiden (BIOL1010) lisäksi voit valita joko BIOL1111 tai BIOL2091. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa BIOL1013 Elämän kemian kurssin 3 op laajuisena. Loput sivuaineen opinnot (19 op) voi valita biologian perus- ja aineopintotason tarjonnasta (harjoituskursseja voi valita vain jos kurssiryhmiin mahtuu).
Pakolliset opintojaksot 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
BIOL1014 Elämän kemia, 3–5 op
BIOL1301 Genetiikan perusteet, 3 op
BIOL1010 Ekologian perusteet, 3 op
BIOL2091 Eliökunta, 3 op
Fysiologian ja genetiikan sivuaine 25 op
Sivuaineeseen kuuluu 11 op pakollisia opintoja fysiologian ja genetiikan alalta. Loput sivuaineen opinnot (14 op) voi valita soveltuvasta perus- ja aineopintotason tarjonnasta (harjoituskursseja vain jos kurssiryhmiin mahtuu). Elämän kemian kurssia ei vaadita biokemian perustiedot hallitsevilta, ja muut sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kurssin 3 op laajuisena.
Ekologian sivuaine 25 op
Sivuaineeseen kuuluu 12 op pakollisia opintoja ekologian alalta. Loput sivuaineen opinnot (13 op) voi valita soveltuvasta perus- ja aineopintojen tarjonnasta (harjoituskursseja voi valita vain jos kurssiryhmiin mahtuu).
Pakolliset opintojaksot
Suoritettava 12 opintopistettä
BIOL1010 Ekologian perusteet, 3 op
BIOL2091 Eliökunta, 3 op
EKOL2108 Populaatioekologia, 3 op
Biologia toisena opetettavana aineena 60 op
Mikäli opiskelija haluaa suorittaa biologiasta laajemman, 120 op laajuisen toisen opetettavan aineen opintokokonaisuuden, on hänen suoritettava em. kokonaisuuden lisäksi 60 op biologian syventäviä opintoja noudattamalla filosofian maisterin tutkintovaatimuksia pääaineen osalta. Vaatimukset on esitetty edellä biologian opettajan tutkinto-ohjelman (FM) kohdalla.
Biologian perusopinnot, BIOL1000 25 op
Elämän kemia (BIOL1013) 3 op:n ja Eliökokoelma (EKOL2355) 1 op:n laajuisina
BIOL1014 Elämän kemia, 3–5 op
BIOL1301 Genetiikan perusteet, 3 op
BIOL1010 Ekologian perusteet, 3 op
BIOL2091 Eliökunta, 3 op
BIOL1101 Eliöiden rakenne, 4 op
EKOL2355 Eliökokoelma, 1–6 op
Biologian aineopinnot, XBIO9412 35 op
Biologian perusteiden harjoitukset (BIOL1601) suoritetaan 5 op laajuisena (ei ekologia-osuutta) ja Populaatioekologia (EKOL2108) 2 op:n laajuisena (ei mikroluokkaharjoituksia). Kenttäkursseista suoritetaan Terrestrisen kasviekologian kenttäkurssi (EKOL2303) ja joku muu. Tuntemuskursseista suoritetaan Selkärangattomien tuntemus (EKOL2352) ja joku muu.
Biologian opetus OKL:n opiskelijoille 25–60 op
Yleinen vastuu ja yhteydenotot OKL:n opiskelijoiden biologian sivuaineen opinnoista: Kai Ruohomäki kairuo@utu.fi Kurssikohtaiset lisätiedot kurssien vastuuopettajilta, XBIO-alkuisista kursseista Kai Ruohomäeltä.
XBIO4012 Biologian perusopinnot (OKL:n opiskelijoille) 25 op
Kokonaisuuteen kootaan HOPSin mukaan allaolevista valinnaisista kursseista ainakin 15 op ja loput muista vapaavalintaisista biologian kursseista. EKOL2355 laajuus on 1-2 op, BIOL1014 3 op, EKOL2308 1-3 op ja XBIO4098 5 op (osittain verkkokurssina). YMPS1006 suoritetaan 2 op laajuisena kirjatenttinä. EKOL2301 vastuuhenkilö on Kai Ruohomäki.
XBIO4013 Biologian aineopinnot (OKL:n opiskelijoille) 35 op
Kokonaisuus muodostetaan (HOPS) perustana Biologia toisena opetettavana aineena -aineopinnot (ks. edellä) sen mukaan, mitä kursseja on sisällytetty Biologian perusopintoihin (XBIO4012). Aineopintoihin on vuotuinen enintään neljän OKL:n opiskelijan kiintiö. Jos halukkaita on enemmän, karsinta tehdään biologian perusopintojen niiden kurssien menestyksen perusteella, jotka ovat olleet suoritettavissa hakuaikaan mennessä.
Muu sivuaineopiskelijoille soveltuva opetus
Sivuaineiden opiskelijat voivat suorittaa biologian perus- ja aineopintotason opintojaksoja, jos niillä on tilaa ja vaadittavat edeltävät opinnot on suoritettu. Lisäksi voi suorittaa
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet