Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiset biologian opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Biologian tutkinto-ohjelma (180 op) tarjoaa laaja-alaisen pohjakoulutuksen opintojen jatkamiseen ylemmissä tutkinto-ohjelmissa. Tutkinto koostuu kaikille yhteisistä perus- ja aineopinnoista (80 op), joihin kuuluu paitsi biologian oppisisältöjä myös opiskelu- ja tutkimustaitojen opintoja, kieliopinnoista, valinnaisista opinnoista ja sivuaineopinnoista (25 op + 25 op tai 60 op). Osa LuK-tutkinnon valinnaisista opinnoista ja/tai sivuaineista on tarkoitettu tähtäimessä olevan ylemmän ohjelman (FM) vaatimia tietoja ja taitoja tarjoaviksi opinnoiksi (”polkuopinnot”). Polkuopinnoista on annettu suosituksia kunkin ylemmän tutkinto-ohjelman kurssikuvausten yhteydessä ja ne sisällytetään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Kandidaatin tutkintoon ei voi sisällyttää ylempien tutkinto-ohjelmien syventäviä opintoja, mutta niitä voi kuitenkin jo suorittaa ja sisällyttää myöhemmin FM tutkintoon. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on kolme vuotta. Biologian LuK-tutkinnon pääaine on biologia.
Biologian LuK-tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää eliöiden toiminnan lainalaisuudet molekyylitasolta aina ekosysteemitasolle saakka. Opiskelija tietää, miten uutta tietoa biologian alalla tuotetaan, kykenee itsenäisesti etsimään tietoa ja arvioimaan sen luotettavuutta, sekä raportoimaan tutkimustuloksista äidinkielellään.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet