Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN1700 Aineenopettajan laajat maantieteen sivuaineopinnot, 120 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Aineenopettajan laajat maantieteen sivuaineopinnot

Aineenopettajan laajat maantieteen sivuaineopinnot -kokonaisuuden opinto-oikeutta haetaan keväisin huhtikuun loppuun mennessä. Opinnot koostuvat alla kuvatuista kokonaisuuksista. HUOM! Jaksonimien perässä esiintyvät koodit (p) ja (v) koskevat vain pääaineopiskelijoita.
Maantiede toisena opetettavana aineena 60 op
Maantiede toisena opetettavana aineena -sivuainekokonaisuuden opinto-oikeutta haetaan keväisin huhtikuun loppuun mennessä. Opinnot koostuvat alla kuvatuista kokonaisuuksista. HUOM! Jaksonimien perässä esiintyvät koodit (p) ja (v) koskevat vain pääaineopiskelijoita.
Maantieteen pakolliset aineopinnot
Biogeografia (MAAN6154) ei biologian pääaineopiskelijoille.
Maantieteen valinnaiset aineopinnot
Suoritettava vähintään 6–9 op (60 op täyteen). Alla on lueteltu valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvia kursseja.
Maantieteen syventävät opinnot opettajille 60 op
Maantieteen syventävien opintojen sivuaineopinto-oikeutta haetaan keväisin huhtikuun loppuun mennessä. Opinnot suoritetaan samoin kuin maantieteen opettajan linjan pääaineopinnot. Syventävät opinnot sisältävät maantieteen pro gradu -tutkielman 20 op. Opinto-oikeus myönnetään harkinnanvaraisesti.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies