Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOLOGIAN AINEOPINNOT, 76 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää perusopintokokonaisuudessa saavuttamaansa tieto- ja taitotasoa geologian eri osista. Opiskelija oppii perusasiat eri tieteenalojen teoriasta ja tutkimusmenetelmistä ja osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti. Opiskelija syventyy valitsemaansa aiheeseen ja oppii tieteellistä kirjoittamista LuK -tutkielmaa laatiessaan.

Sisältö

Luennot, kurssit, laboratoriotyöt, LuK-tutkielma

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

GEOLOGIAN AINEOPINNOT

Suoritettava kaikki opintojaksot
2. opintovuosi
ÅA241004 Allmän geokemi, 5 op
MAAN6152 Hydrogeografia (p), 3 op
MAAN6153 Klimatologia (p), 3 op
ÅA242006 Markprocesser, 5 op
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies