Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS5004 YMPÄRISTÖTIETEEN AINEOPINNOT, 35 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintojaksojen laajuuksilla painotettu arvosanakeskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
avaa kaikki

YMPÄRISTÖTIETEEN AINEOPINNOT

Opintokokonaisuus koostuu pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista (yht. vähintään 35 op). Aineopintojen valinnaisiin opintoihin on tarvittaessa erikseen ilmoittauduttava opetusta antavaan yksikköön tämän sivuaineopintojen valintakriteerien ja -määräysten mukaisesti. | Ympäristötieteen aineopintojen kurssit koostuvat suureksi osaksi eri oppiaineiden omille koulutusohjelmilleen tuottamista opintojaksoista. Siksi opetustarjonta vaihtelee vuosittain, eikä kaikkia tutkintovaatimuksissa esitettyjä kursseja tuoteta säännöllisesti. Opetustarjontaan vaikuttaa myös tuntiopetusmäärärahatilanne. | Opintoja suunniteltaessa on muistettava, ettei Turun yliopistossa suoritettavaan tutkintoon voida sisällyttää samaa opintosuoritusta kuin yhden kerran. Opiskelijan tulee korvata ympäristötieteen aineopintoihin kuuluvat oman koulutusohjelmansa erikoiskurssit vastaavalla määrällä valinnaisia opintojaksoja. Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta on syytä neuvotella ympäristötieteen lehtorin kanssa jo opintojen alkuvaiheessa, jotta valittavista opintojaksoista muodostuisi toteuttamiskelpoinen kokonaisuus. | Ympäristötieteen aineopinnot voi suorittaa runsaassa lukuvuodessa opetustarjonnasta ja opiskelijan omista valinnoista riippuen.
Ympäristötieteen aineopintojen valinnaiset opinnot 12 op
Allaolevien lisäksi voi suorittaa soveltuvia valinnaisia opintojaksoja muilta laitoksilta. Esim. geologian laitokselta ympäristögeologia 1, maaperän geogemian perusteet, paleolimnologia, pohjavesigeologia 1 ja resources of the earth; kemian laitokselta suositellaan luonnonyhdisteiden kemian kurssia. Kannattaa tutustua myös maantieteen ja historian laitosten, kauppakorkeakoulun vastuullisen liiketoiminnan sekä Åbo akademin opetustarjontaan.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet