Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Ympäristöoikeudelliset opinnot sivuaineena, 25 ECTS
avaa kaikki

Ympäristöoikeudelliset opinnot sivuaineena

Mat.lt.tdk:n opiskelijoita varten on vahvistettu oikeustieteellisten opintojen opetussuunitelma Ympäristöoikeuden aineopinnot, 25 op. Sivuaineoikeutta haetaan oikeustieteellisestä tiedekunnasta koko kokonaisuudelle, ei yksittäisille opintojaksoille.
Pakolliset opintojaksot 12 op
Pakollisten osien suorittaminen on edellytyksenä valinnaisiin osiin hyväksymiselle.
ONOM1010 Ympäristöoikeus, 7 op
Valinnaiset osat 14–21 op
Suoritettava seuraavasti: Hallinto-oikeus, oikeudenalojen perusteet (7 op) TAI Ympäristöoikeuden erikoistumisjakso Ympäristönkäytön ristiriitatilanteet (12 op) TAI EU:n ympäristöoikeus (5 op) JA Kirjatentti/laaja kirjoitus, jonka suorittamisesta on etukäteen neuvoteltava vastaavan opettajan kanssa. HUOM! Erikoistumisjakson ja valinnaisten opintojaksojen osallistujamäärää on rajoitettu. Ilmoittautumisohjeet, opetussuunitelmat ja kuulustelujen ajankohdat ks. oikeustieteellisen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.
Faculty of Science and Engineering
Finnish Study Modules
Astrobiology