Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pakolliset astrobiologian opinnot, 7 op

Osaamistavoitteet

Astrobiologian sivuaineeseen kuuluvissa pakollisissa kursseissa annetaan kattava kuva siitä mitä astrobiologia on. Se on poikkitieteellinen tutkimusala jonka tutkimuskohteita ovat elämän synty ja kehitys, elämän biokemiallinen perusta, planeettakuntien olosuhteet, elämän mahdollisuudet muilla taivaankappaleilla sekä avaruusmatkailuun ja nolla-gravitaatioon liittyvät biologiset ja lääketieteen kysymykset. Astrobiologinen näkökulma pyrkii tarkastelemaan elämän syntyä maanpallolla tapahtuneena prosessina, mutta myös siihen oleellisesti vaikuttaneita tekijöitä, kuten varhaisen planeetan olosuhteita, orgaanisten molekyylien muodostumista, planeettakunnan kehitystä, alkuaineiden syntyä ja koko kosmoksen syntyä ja kehitystä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy:
- luomaan luonnontieteellisen käsityksen maailmankaikkeuden ja sen osien synnystä, sekä elämän synnystä
- astettamaan tieteellisesti mielekkäitä kysymyksiä astrobiologisen tiedon lisäämiseksi
- luomaan kuvan astrobiologian käsitteistöstä, perusteista, ja tärkeimmistä tutkimusalueista.
- yhdistämään eri klassisia tieteen aloja perinteisten raja-aitojen yli.

Sisältö

Sivuaineeseen kuuluvat seuraavat pakolliset astrobiologian opinnot:
UFYS2001/KABI5070 Astrobiologian peruskurssi. Puolet kurssita tulee fysikkalisten tieteiden koulutusohjelmasta (2 op, TÄHT6007), ja puolet biokemian laitokselta (2 op, KABI5070), yhteensä kurssin laajuus on 4 op
ASBI000 Astrobiologian opintopäiväkirja, 3 op

Lisätiedot

Astrobiologian alalta ollaan parhaillaan hakemassa uutta yhteis-Eurooppalaista ERASMYS-koulutusohjelmaa. Toteutessaan ohjelma alkaa jo syksyllä 2014.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
avaa kaikki

Pakolliset astrobiologian opinnot

Suoritettava 7 opintopistettä
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia