Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Toinen kotimainen kieli (ruotsi), 5 op

Sisältö

Yliopistojen tutkinnoista säädetyn asetuksen mukaan, opiskelijan tulee osoittaa tutkinnossa toisen kotimaisen kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Toisen kotimaisen kielen opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä pystyy keskustelemaan alaansa liittyvistä kysymyksistä. Hänen tulee myös osata käyttää kieltä kirjallisesti omaan ammattialaansa liittyvissä tehtävissä. Kirjallisen ja suullisen taidon laajuus on humanistisessa tiedekunnassa yhteensä 5 op.

Kirjallisen ja suullisen taidon osoittamiseksi on suoritettava ruotsin kielen kurssit. Kursseille osallistuvan tulee hallita lukion ruotsin oppimäärää vastaavat taidot, kurssilla ei kerrata peruskielioppisääntöjä. Ruotsin kielen perustaitojen kertaamiseksi on mahdollista osallistua kielikeskuksen järjestämille kursseille (språkakuten, ruotsin peruskurssi, ruotsin itseopiskelu tms.). Ruotsin kielen kurssin päätteeksi suoritetaan sekä kirjallisen että suullisen taidon tentti.

Ruotsin kielen kurssit järjestää kielikeskus. Lisätietoa niiden suorittamisesta löytyy kielikeskuksen opinto-oppaasta ja intrasivuilta:
https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=19221&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2014
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/kielet/Sivut/home.aspx

Katso myös ruotsin suorituksen korvaamisesta muilla suorituksilla tiedekunnan verkkosivuilla olevan opinto-oppaan kohdasta:
"Kieliopintojen korvaaminen aikaisemmilla opinnoilla tai muilla suorituksilla".
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opinto-oppaat/pakolliset/Sivut/home.aspx

Ruotsin arviointiasteikko on kaksiportainen: tyydyttävät tiedot (2) ja hyvät tiedot (4). Arvosanat 1 - 3 vastaavat tyydyttäviä tietoja ja arvosanat 4 - 5 hyviä tietoja. Arviointi suoritetaan erikseen kirjallisen ja suullisen taidon osalta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Humanistinen tiedekunta
avaa kaikki
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet