Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietoturvajohtamisen opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on lisätä organisaatiotason tietoturvan tuntemusta, perehdyttää tietoturvajohtamisen osa-alueisiin sekä yritysten tietotekniikan hallintaan. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijat pystyvät hahmottamaan organisaation tietoturvan kokonaisuudessaan ja osallistumaan tietoturvan johtamiseen, sen arviointiin ja kehittämiseen erilaisissa toimintayksiköissä. Lisäksi opiskelijat tuntevat periaatteet, jotka edistävät hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista sekä yksityisen sääntelyn mahdollisuudet niiden luomiseen. Erityisesti he ymmärtävät ja tunnistavat liiketoiminnan jatkuvuuden merkityksen ja pystyvät toimintayksiköissä arvioimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan käytäntöjä, jotka mahdollistavat toimintayksikön toiminnan jatkuvuuden tietojärjestelmiin ja -verkkoihin liittyvissä poikkeustilanteissa.
Käytännössä kaikkien tietojärjestelmätiedettä tai tietojenkäsittelytieteitä opiskelleiden olisi hyvä omata kattavat tiedot tietoturvan ja -suojan perusteista ja toteuttamisesta, ja teknisestä tietoturvasta valmistuneiden tulisi ymmärtää myös organisaatiotason näkökulma tietoturvaan.

Sisältö

Opintokokonaisuus on Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle sivuaine seuraavissa tapauksissa:
- opiskelija on aloittanut KTK/KTM-opintonsa vuonna 2014 tai sitä myöhemmin
- ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittanut opiskelija on hyväksytty erillisellä
hakemuksella KTM-tutkinto-ohjelmaan
- opiskelija on VTK/VTM-opiskelija

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle
pakollisia pää-, kieli- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee tutkinto-ohjelmaopiskelijan valita opintokokonaisuuden
muita kursseja siten, että 25 op tulee täyteen.

Ne KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin, noudattavat
oman aloitusvuotensa opinto-opasta. Kyseisille opiskelijoille opintokokonaisuus ei käy sivuaineeksi,
vaan he saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta.
Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan
pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.
Opintokokonaisuuden voi sisällyttää maisteri- tai tohtoritason tutkintoon.

avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot