Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEKO9000 Kestävän kehityksen opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Kestävä kehitys haastaa yrityksiä, yhteisöitä ja yksilöitä muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan. Kestävän kehityksen opintokokonaisuus (KEKO) on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarjottava opintokokonaisuus, jonka avulla vastataan kestävän kehityksen haasteeseen sekä luodaan opiskelijoille osaamispääomaa työmarkkinoille. Opintokokonaisuus pohjautuu TY:ssa ja TuKKK:lla tarjolla oleville kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan opintojaksoille. Opintokokonaisuutta suositellaan osaksi opiskelijan ylempää tutkintoa, mutta se on mahdollista suorittaa myös osana alempaa tutkintoa. Opintokokonaisuuteen on erillinen haku huhtikuussa (englanninkielisille opiskelijoille kesä-elokuussa).

KEKO:ssa opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta ja tunnistamaan riippuvuussuhteita kestävän kehityksen eri osa-alueiden välillä. Kokonaisuudessa hyödynnetään eri tieteenalojen opiskelijoiden välistä keskustelua ja toisiltaoppimista.

Sisältö

KEKO-opinnot koostuvat pakollisesta tiimityöosuudesta "Kestävän kehityksen integrointi ja hallinta" KEKO9001 (10 op) ja vapaavalintaisista kestävän kehityksen eri osa-alueiden KEKO2 kursseista (15 op, vaihto-opiskelijoille 2 op) Turun yliopiston eri tiedekunnissa ja Turun kauppakorkeakoulussa. KEKO2-kurssit liittyvät kukin erityisesti joko taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävään kehitykseen. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan osaamista niiltä kestävän kehityksen osa-alueilta, joissa hänen aiempi osaamisensa ei vielä ole kovin vahva.

Valittavien kurssien listaus löytyy opintokokonaisuuden www-sivuilta: https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivut/keko2.aspx


Tiimityöosuus "Kestävän kehityksen integrointi ja hallinta" -opintojakso (KEKO1, 10 op):

Kurssilla sovelletaan tieteellisiä tiedonhaku- ja tiedontulkintataitoja käytännön esimerkkien analysoimiseen eri tieteenalojen opiskelijoiden yhteistyönä. Kurssilla opiskelija oppii:
-tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta
-tunnistamaan riippuvuussuhteita kestävän kehityksen eri osa-alueiden välillä
-tekemään yhteistyötä eri tiedekunnista tulevien opiskelijoiden kanssa
-johtamaan pienimuotoisen tutkimusprojektin sisällöntuotantoa ja aikatauluja
-esittämään projektinsa tuloksia suomeksi ja englanniksi
-tuntemaan yhden kestävän kehityksen kannalta kiinnostavan ajankohtaisen ilmiön syvällisesti
-hahmottamaan omia ja toisten vahvuuksia asiantuntijana ja ryhmässä toimijana

Opintokokonaisuuden opiskelijat jaetaan pääaineidensa perusteella mahdollisimman monitieteisiin pienryhmiin, joissa toisiltaoppiminen tapahtuu keskustelemalla ja kirjoittamalla. Opintojakson alkuvaiheessa ryhmälle annetaan aihe, johon liittyen ryhmä työstää projektityöt neljästä kestävän kehityksen näkökulmasta. Kussakin pienryhmässä opiskelee enintään 10 opiskelijaa, joiden fasilitaattorina toimii 2 asiantuntijaopettajaa. Ryhmät tapaavat lukuvuoden aikana ohjatusti 9 kertaa 2 tuntia kerrallaan, minkä ohella opintokokonaisuuteen kuuluu myös 3 pakollista kaikille ryhmille yhteistä seminaaria. Ohjattujen tapaamisten välillä ryhmät työskentelevät itseohjautuvasti.

Opintokokonaisuus on Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle sivuaine seuraavissa tapauksissa:
- opiskelija on aloittanut KTK/KTM-opintonsa vuonna 2014 tai sitä myöhemmin
- ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittanut opiskelija on hyväksytty erillisellä
hakemuksella KTM-tutkinto-ohjelmaan
- opiskelija on VTK/VTM-opiskelija

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle
pakollisia pää-, kieli- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee tutkinto-ohjelmaopiskelijan valita opintokokonaisuuden
muita kursseja siten, että 25 op tulee täyteen.

Ne KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin, noudattavat
oman aloitusvuotensa opinto-opasta. Kyseisille opiskelijoille opintokokonaisuus ei käy sivuaineeksi,
vaan he saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta.
Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan
pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.
Opintokokonaisuus suositellaan sisällytettäväksi KTM-tutkintoon.

Edellytykset

Opintokokonaisuuteen otetaan vuosittain max. 30 opiskelijaa, lisäksi englanninkielisessä haussa 10 opiskelijaa. Haku on vuosittain huhtikuussa, englannin kielellä opiskeleville kesä-elokuussa. Lisätietoja hausta: https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivut/home.aspx

Lisätiedot

Lisätietoa:
https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivut/home.aspx

keko@utu.fi

avaa kaikki

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot