Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Palveluliiketoiminnan opintokokonaisuus, 25 ECTS

Sisältö

Palvelut ovat jo pitkään kasvattaneet merkitystään paitsi liike-elämässä myös akateemisen tutkimuksen kohteena. Palveluilla on merkittävä työllistävä vaikutus sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, ja yhä useampi innovaatio on luonteeltaan tietointensiivinen, korkeatasoista osaamista edellyttävä palvelutuote. Lisäksi yritykset tarjoavat yhä useammin kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka perustuvat palvelujen ja tavaroiden yhdistämiseen.

Palvelujen kasvava merkitys on lisännyt tarvetta palveluliiketoiminnan erikoisosaamiselle. Liike-elämässä tarvittavia taitoja ovat erityisesti palvelujen suunnittelu, kaupallistaminen ja markkinointi. Lisäksi edellytetään taitoa hallita monimutkaisia palveluprosesseja, palvelujen ostoon ja myyntiin liittyviä toimintoja sekä kykyä johtaa asiantuntijatiimejä ja päivittäistä asiakaspalvelutyötä. Palveluliiketoiminnan opintokokonaisuus pyrkii kehittämään opiskelijoiden edellytyksiä vastata ajankohtaisiin liiketoimintahaasteisiin. Opintokokonaisuus antaa opiskelijoille valmiuksia palvelujen suunnitteluun, kaupallistamiseen, markkinointiin ja johtamiseen, ja keskittyy erityisesti tietointensiivisiin yrityspalveluihin (KIBS) sekä digitaalisiin palveluihin. Opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaisesti perehtyä johonkin tiettyyn palveluliiketoiminnan osa-alueeseen yhdistelemällä eri oppiaineiden opintojaksoja. Suositeltavia osa-alueita ovat:

• Tietointensiiviset yrityspalvelut. Suositeltavat opintojaksot: MA3, MA6, MAS9/KVS55, JO4.
• Korkean teknologian palveluliiketoiminta. Suositeltavat opintojaksot: TJ9/KV15,(TJ9/MA19), TJS6, MA6, JO10, YR1.
• Kansainvälisen palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suositeltavat opintojaksot: MAS9/KVS55, KVS20/MAS21, TJS6, LOGS11, YR1, YR3.


Mahdollisesti aiemmin suoritetut nyt jo opetustarjonnasta poistuneet opintojaksot on myös mahdollista lukea hyväksi palveluliiketoiminnan opintokokonaisuuteen:

TJ20 ICT-innovaatiosta palveluliiketoiminnaksi, 6 op
YR1/TJ19 New Business Models, 5 op
TJS4/YRS10 eServices, 6 op
YR4 Business Competence and Innovations, 5 op
YR8 Entrepreneurship and Business Growth, 6 op
TJS6 Management of International IT, 6 op

Opintokokonaisuus on Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle sivuaine seuraavissa tapauksissa:
- opiskelija on aloittanut KTK/KTM-opintonsa vuonna 2014 tai sitä myöhemmin
- ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittanut opiskelija on hyväksytty erillisellä
hakemuksella KTM-tutkinto-ohjelmaan
- opiskelija on VTK/VTM-opiskelija

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle
pakollisia pää-, kieli- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee tutkinto-ohjelmaopiskelijan valita opintokokonaisuuden
muita kursseja siten, että 25 op tulee täyteen.

Ne KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin, noudattavat
oman aloitusvuotensa opinto-opasta. Kyseisille opiskelijoille opintokokonaisuus ei käy sivuaineeksi,
vaan he saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta.
Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan
pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.
Opintokokonaisuus suositellaan sisällytettäväksi KTM-tutkintoon.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
avaa kaikki

Palveluliiketoiminnan opintokokonaisuus

Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
TJ093221 TJS6 Software Business, 6 ECTS
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies