Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Jatkotutkintojen yleistieteelliset opinnot, 16 op

Osaamistavoitteet

YLEISTIETEELLISET OPINNOT
(General Postgraduate Studies)

Yleistieteellisten opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija yhteiskuntatieteiden tieteenfilosofisiin perusteisiin ja antaa perusteet sekä tutkimusotteen hahmottamiselle että tutkimusmetodin valinnalle ja käytölle omassa tutkimustyössä. Lisäksi opinnot tukevat tutkijavalmiuksien ja ammatillisten taitojen kehittymistä (transferable skills).

Sisältö

Yleistieteellisiin opintoihin (vähintään 16 op) voi sisältyä

- Turun kauppakorkeakoulun tarjoamia YLJ-opintojaksoja
- Turun yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) puitteissa tarjottavia opintojaksoja harkinnan mukaan ja ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla tai
- KATAJAn, KAVAn, TVA:n tai muun kansallisen tai vastaavan tasoisen kansainvälisen tohtorikoulutusverkoston tarjoamia opintojaksoja.
- Lisäksi KTM-tutkintoon kuuluva kvalitatiivisten menetelmien opintojakso (YSM) tai kvantitatiivisten menetelmien opintojaksot (esim. JOM/TJM/YRM, MAS2/KVS2, TKMS7) suositellaan sisällytettäväksi (2 op:n laajuisena) niiden tohtorikoulutettavien yleistieteellisiin opintoihin, joiden KTM-tutkintoon vastaava oppisisältö ei kuulu.

Tohtorikoulutettavan tulee seurata aktiivisesti eri tahojen opintojaksotarjontaa, jota verkostot päivittävät eri aikoina lukuvuoden kuluessa, ja valita siitä YLJ-opintojen tavoitteen mukaisesti itselleen parhaiten soveltuvat jaksot. Yleistieteellisiin opintoihin tulee sisältyä tieteenfilosofian, metodologian ja tutkijavalmiuksien opintoja. Tutkijavalmiuksiin ja ammatillisiin taitoihin keskittyviä kursseja suositellaan otettavaksi enintään 6 op / 16 op. Opintosuunnitelma ja sen muutokset tulee hyväksyttää ohjaajalla.

UTUGS:n tarjoamaa Information Resources and Tools for Research -opintojakso (1 op) suositellaan suoritettavaksi heti jatko-opintojen alussa. Kurssi on pakollinen kaikille tohtorikoulutettaville ja se korvaa aikaisemman YLJ0 Tutkijan työvälineet 1 op -opintojakson.

Vuonna 2015 ja sen jälkeen Turun kauppakorkeakouluun jatko-opintoja suorittamaan hyväksytyillä opiskelijoilla YLJ-opintoihin kuuluu pakollisena tutkimusetiikan opintoja vähintään 1 opintopisteen laajuisena. Pakolliseksi tutkimusetiikan suoritukseksi suositellaan UTUGS-yleiskoulutustarjonnassa olevaa opintojaksoa Ethics for Academic Research (2 op). Tutkimusetiikan pakolliseksi suoritukseksi hyväksytään myös muita sisällöllisesti vastaavia opintoja. Tutkimusetiikan opintojakson sisällyttämistä suositellaan myös aiemmin jatko-opintonsa aloittaneille.

Lukuvuonna 2015-2016 tarjonnassa on esimerkiksi seuraavia yleistieteellisiin opintoihin soveltuvia opinto-jaksoja (muutokset mahdollisia).

Tieteenfilosofia

- Philosophical, Methodological and Pragmatic Approaches to Scientific Futures Research 3 op (UTUGS)
- Eight Lectures on Philosophy of Science 4 op (UTUGS) (vastaa aikaisempaa opintojaksoa 175010 YLJ1 4 op)

Tutkimusmetodologia

- YLJe3 Taloustieteen metodologia 4 op (TuKKK)
- YLJ4 Methodology of Business Studies (TuKKK)
- YLJ7 Laadulliset tutkimusmenetelmät 4 op (TuKKK)
- Doctoral course in qualitative methodology 1 tai 4 op (UTUGS)
- Doctoral Seminar in Case studies in business and management studies 6 op (KATAJA/EIASM)
- Principles of Econometrics 8 op (KAVA)

Tutkijavalmiudet ja ammatilliset taidot

- Information Resources and Tools for Research 1 op (UTUGS). Huom! Pakollinen kurssi!
- YLJ8 Workshop on Scientific Writing 2-4 op (TuKKK)
- Tutkimus ja tekijänoikeudet 1 op (UTUGS)
- Ethics of Academic Research 2 op (UTUGS) Huom! Pakollinen kurssi v. 2015 aloittaneille! (tai muu vastaavan sisältöinen 1 op)
- Tieteen popularisointi 1 op (UTUGS)

Turun yliopiston ulkopuolella suoritettujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon tulee hakea erikseen (ks. tarkemmin Muualla suoritettujen jatko-opintojen sisällyttäminen tutkintoon).

avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot