Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansainvälisen liikeviestinnän opintokokonaisuus, 25 op

Sisältö

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia yritysten ja organisaatioiden kansainvälisissä, monikulttuurisissa ja monikielisissä viestintätilanteissa ja liiketoimintaympäristöissä kieli- ja kulttuurisidonnaisuudet ymmärtäen. Opiskelijalla on hyvät suullisen ja kirjallisen liikeviestinnän taidot vähintään kolmessa eri kielessä.

Opintokokonaisuus toteutetaan pääasiassa kielten ja liikeviestinnän oppiaineiden yhteistyönä.

OPINTOKOKONAISUUDEN SUORITTAMINEN

Opintokokonaisuuden laajuus on vähintään 25 op. Kokonaisuuteen kuuluu yksi kaikille pakollinen opintojakso, joka suoritetaan englannin kieleen ja liikeviestintään. Pakollisen opintojakson (EN15) lisäksi opiskelija valitsee kokonaisuuteen opintoja vähintään kolmen (3) eri kieliaineen alla luetelluista opintojaksoista. Näiden lisäksi opintokokonaisuuteen voi sisällyttää alla mainittuja Kansainvälisen liiketoiminnan opintojaksoja.

Opintokokonaisuus on Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle sivuaine seuraavissa tapauksissa:
- opiskelija on aloittanut KTK/KTM-opintonsa vuonna 2014 tai sitä myöhemmin
- ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittanut opiskelija on hyväksytty erillisellä
hakemuksella KTM-tutkinto-ohjelmaan
- opiskelija on VTK/VTM-opiskelija

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle
pakollisia pää- tai toisen sivuaineen opintoja tai pakollisia kieli- ja viestintäopintoja, tulee tutkinto-ohjelmaopiskelijan valita opintokokonaisuuden muita kursseja siten, että 25 op tulee täyteen.

Ne KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin, noudattavat
oman aloitusvuotensa opinto-opasta. Kyseisille opiskelijoille opintokokonaisuus ei käy sivuaineeksi,
vaan he saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta.
Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan
pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.
Opintokokonaisuus suositellaan sisällytettäväksi KTM-tutkintoon.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
avaa kaikki

Kansainvälisen liikeviestinnän opintokokonaisuus

Pakollisen opintojakson EN15 lisäksi opiskelija valitsee opintoja vähintään kolmen eri kielen ja liikeviestinnän oppiaineen alla luetelluista opintojaksoista. Niiden lisäksi opintokokonaisuuteen voi sisällyttää alla mainittuja KV-liiketoiminnan opintojaksoja.
Ruotsin kieli ja liikeviestintä 0–17 op
RU9 ei ole opetustarjonnassa lukuvuonna 2014-2015. RU7 ei ole opetustarjonnassa lukuvuonna 2015-2016.
Venäjän kieli ja liikeviestintä 0–25 op
VE4 ja VE10 eivät ole opetustarjonnassa lv 2014-2015. VE6 ja VE7 eivät ole opetustarjonnassa lv 2015-2016.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot