Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Akateemisen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat usein erilaisiin henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin sekä sellaisiin johto- tai asiantuntijatehtäviin, joissa tarvitaan työelämän asioiden laaja-alaista hahmottamista, osaamista sekä käytäntöjen ymmärtämistä. Työelämän kysymykset edellyttävät usein myös tutkimukselta monitieteistä otetta. Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tarkastella usean eri tieteenalan lähtökohdista erilaisia henkilöstökysymyksiä ja työvoiman käyttöä osana yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Lisäksi opiskelija ymmärtää ja hallitsee työelämä- ja henkilöstökysymyksiä.

Sisältö

Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuteen, 25 op järjestetään haku vuosittain toukokuussa.Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-40 opintopistettä. Opinnot koostuvat monitieteisesti Turun työtieteiden keskuksen, Turun yliopiston eri tiedekuntien ja Turun kauppakorkeakoulun, Åbo Akademin sekä Työterveyslaitoksen tarjoamasta opetuksesta. Opinnot soveltuvat yliopistojen perustutkintoja opiskeleville esimerkiksi maisteritutkinnon sivuaineeksi. Haku opintoihin järjestetään vuosittain toukokuussa. Kokonaisuudesta saa erillisen diplomin. Opiskelija suorittaa pakollisia opinoja 14 op. Tämän lisäksi opiskelijan tulee valita valinnaisia opintojaksoja siten, että hän suorittaa opintokokonaisuuteen kuuluvia valinnaisia opintojaksoja 11-26 opintopistettä. Opintojaksot ovat tasoltaan aine- ja syventäviä opintoja. Opintokokonaisuus sopii luontevimmin osaksi maisteriopintoja.

Opiskelija vastaa itse tarvittavien opintojaksojen suorittamisesta opintokokonaisuutta varten. Mikäli jokin Tyhe-opintojen opetussuunnitelmaan kuuluva opintojakso kuuluu opiskelijan opintorekisteriotteella toiseen opintokokonaisuuteen tai se aiotaan myöhemmin liittää opiskelijan omaan pääaineeseen, sitä ei voida lukea osaksi Tyheopintokokonaisuutta. Mikäli opintojaksoa ei ole kiinnitetty mihinkään muuhun opintokokonaisuuteen, se voidaan sisällyttää osaksi Tyhe-opintojen valinnaisia opintoja. Aiemmin Tyhe-opintonsa aloittaneet huomioivat opintojaksotarjonnan lukuvuosittaiset muutokset pakollisissa opinnoissa (kts. siirtymäsäädökset).

Opintokokonaisuus alkaa pakollisella johdantoluennolla syyskuussa 2014. Johdantoluennolla informoidaan opintokokonaisuuden käytännön asioista.

Opintokokonaisuus on Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle sivuaine seuraavissa tapauksissa:
- opiskelija on aloittanut KTK/KTM-opintonsa vuonna 2014 tai sitä myöhemmin
- ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittanut opiskelija on hyväksytty erillisellä
hakemuksella KTM-tutkinto-ohjelmaan
- opiskelija on VTK/VTM-opiskelija

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle
pakollisia pää-, kieli- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee tutkinto-ohjelmaopiskelijan valita opintokokonaisuuden
muita kursseja siten, että 25 op tulee täyteen.

Ne KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin, noudattavat
oman aloitusvuotensa opinto-opasta. Kyseisille opiskelijoille opintokokonaisuus ei käy sivuaineeksi,
vaan he saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta.
Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan
pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.
Opintokokonaisuus suositellaan sisällytettäväksi KTM-tutkintoon.

Lisätiedot

Opiskeluun liittyviä kysymyksiä voi esittää opintokoordinaattorille sekä tarvittaessa myös tutkimuskoordinaattorille. Yhteystiedot löytyvät opintojen www-sivuilta: www.utu.fi/tyhe.
Lisätietoa opintokokonaisuudesta ja opetuksesta saa samasta linkistä.
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuteen myönnetään kahden vuoden opinto-oikeus.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Management and Entrepreneurship
Sivuainesuositukset (Management and Organisation)
Turku School of Economics
Turku School of Economics
Department of Management and Entrepreneurship
avaa kaikki

Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus

Valinnaiset opintojaksot 11–26 op
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies