Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MALI9000 Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus, 25 ECTS

Sisältö

Matkailu- ja vapaa-ajan toimiala on laaja kokonaisuus, jonka keskeisiä osia ovat esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoiminta, henkilöliikenne, monenlaiset luontoon ja kulttuuriin liittyvät nähtävyydet, aktiviteetit ja tapahtumat sekä hyvinvointi- ja liikuntapalvelut. Matkailua tukevia aloja ovat puolestaan esimerkiksi käsi- ja pienteollisuus sekä vähittäiskauppa ja lisäksi matkailu- ja elämystuotanto yhdistyy kiinteästi luoviin toimialoihin, kuten muotoiluun sekä viihde- ja kulttuurituotantoon. Matkailu- ja vapaa-ajantoimialan jatkuva kasvu heijastaa elämystalouden nousua. Tuotteiden ja palveluiden sijaan kuluttajat etsivät yhä enemmän kokemuksia ja elämyksiä, joiden avulla tavoitellaan paitsi viihtymistä, nautintoa, ja uusien paikkojen kokemista, myös uusien asioiden oppimista sekä itsensä kehittämistä ja haastamista.

Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus keskittyy elämyskulutuksen merkityksen kasvuun ja sen aikaansaamiin liiketoiminta- ja tutkimusmahdollisuuksiin laaja-alaisesti ja monitieteisesti. Opintokokonaisuudessa perehdytään matkailu- ja vapaa-ajantutkimuksen käsitteisiin ja ajatustapoihin markkinoinnin, maantieteen ja sosiologian näkökulmista.

Opintokokonaisuudessa tarkastellaan matkailua ja vapaa-aikaa erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita erityisesti matkailun kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista, suositellaan myös Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja Maisematutkimuksen (KTMT) koordinoimaa Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuutta (KUME). Lisäksi, opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua myös Mavyn (Matkailualan verkostoyliopiston) tuottamiin matkailuopintoihin. Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuuteen on sisällytettävä 3 op:n laajuinen opintojakso Johdatus matkailuliiketoimintaan.

Opintokokonaisuus on Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle sivuaine seuraavissa tapauksissa:
- opiskelija on aloittanut KTK/KTM-opintonsa vuonna 2014 tai sitä myöhemmin
- ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittanut opiskelija on hyväksytty erillisellä
hakemuksella KTM-tutkinto-ohjelmaan
- opiskelija on VTK/VTM-opiskelija

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle
pakollisia pää-, kieli- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee tutkinto-ohjelmaopiskelijan valita opintokokonaisuuden
muita kursseja siten, että 25 op tulee täyteen.

Ne KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin, noudattavat
oman aloitusvuotensa opinto-opasta. Kyseisille opiskelijoille opintokokonaisuus ei käy sivuaineeksi,
vaan he saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta.
Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan
pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.
Opintokokonaisuus suositellaan sisällytettäväksi KTM-tutkintoon.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuteen on aikaisemmin kuulunut lisäksi TUTU4/JO16 Yrityksen visionäärinen johtaminen sekä MAS7 Matkailu- ja kulttuuripalvelujen markkinointi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Marketing and International Business
Turku School of Economics
Turku School of Economics
Turku School of Economics
avaa kaikki

Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus

Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
Opintokokonaisuuden valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että opintokokonaisuuden vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies