Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALI9000 Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskunta, kuluttajat ja muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä konkreettisia toimia ja vastuunottoa sekä ympäristö- että sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kysymyksissä. Vastuullisuuskysymykset korostuvat globaalissa ja verkottuneessa taloudessa. Vastuullisuus liittyy organisaation riskien hallintaan, maineeseen ja pitkän ajan kannattavuuden turvaamiseen. Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija tähän ajankohtaiseen teemaan.

Sisältö

Opintokokonaisuus on Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle sivuaine seuraavissa tapauksissa:
- opiskelija on aloittanut KTK/KTM-opintonsa vuonna 2014 tai sitä myöhemmin
- ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittanut opiskelija on hyväksytty erillisellä
hakemuksella KTM-tutkinto-ohjelmaan
- opiskelija on VTK/VTM-opiskelija

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle
pakollisia pää-, kieli- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee tutkinto-ohjelmaopiskelijan valita opintokokonaisuuden
muita kursseja siten, että 25 op tulee täyteen.

Ne KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin, noudattavat
oman aloitusvuotensa opinto-opasta. Kyseisille opiskelijoille opintokokonaisuus ei käy sivuaineeksi,
vaan he saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta.
Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan
pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.
Opintokokonaisuus suositellaan sisällytettäväksi KTM-tutkintoon.

Huom: kestävän kehityksen opintokokonaisuuden (KEKO) ja Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden (Vast.LT) opintojaksot eivät voi olla päällekkäisiä.

Opintokokonaisuutta hallinnoi Johtamisen ja organisoinnin oppiaine. Vastuuhenkilönä on tutkijatohtori KTT Salla Laasonen. Lisätietoja vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuudesta: salla.laasonen@utu.fi. Aihepiiriin liittyy keskeisesti myös Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta käsin koordinoitava monitieteinen Kestävän kehityksen opintokokonaisuus (KEKO). KEKO ja vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus eivät ole päällekkäisiä, vaan toisiaan täydentäviä. Lisätietoja KEKO-kokonaisuudesta: keko@utu.fi

Edellytykset

Tarjolla vain Turun Kauppakorkeakoulun ja kestävän kehityksen opintokokonaisuuden (KEKO) opiskelijoille.

Lisätiedot

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuudessa pakollinen opintojakso JO13/KV16 Vastuullinen liiketoiminta: johdantokurssi on suoritettava, mikäli opiskelija haluaa erillisen merkinnän todistukseensa opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Mahdollisesti aiemmin suoritetut nyt jo opetustarjonnasta poistuneet opintojaksot on myös mahdollista lukea hyväksi Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuteen:
MA10 Markkinointietiikka, 5 ov
MA20 Yritysten eettinen vastuu, 1 tai 3ov
KV27 Yritysten eettinen vastuu, 1 tai 3 ov
TM 21 Resurssien hallinta ja kestävä kehitys 3 tai 5 ov
TM22 Yritysten eettinen vastuu, 1,2 tai 3 ov
TS18 Yritysten eettinen vastuu, 1, 2 tai 3ov
JO12 Yritysten eettinen vastuu 2 ov
TM21 Globaali vastuullinen liiketoiminta 3 tai 5 ov
KV28 Eettinen vastuu kansainvälisessä liiketoiminnassa 2 tai 5 ov
KTT9 Ympäristötalouden perusteet 3 ov
JO13 Ympäristöjohtamisen perusteet 5 ov
JOS9 Organisaatiot, yhteiskunta ja luonnonympäristö 5 ov
JO12 Liikkeenjohdon eettiset kysymykset 2, 3 tai 5 ov
LT07 Environmental Reporting 1 ov
TS6 Environmental sociology 3 tai 4 ov
TUTU4 / JO16 Yrityksen visionäärinen johtaminen 5 ov
LT07, 4 Environmental and Corporate Social Responsibility Reporting 1 ov
FUTUS-3 Values, ethics and the history of futures studies 3 ECTS cr
JO9 Vastuullinen liiketoiminta ja ympäristökysymykset 4 tai 6 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot