Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Oikeustaloustieteen opintokokonaisuus, 25 ECTS

Sisältö

Oikeustaloustiede tutkii oikeusjärjestelmää taloustieteen tarjoamin välinein. Vastauksia
pyritään saamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Miten taloustieteelliset argumentit olisi
otettava huomioon lakeja sovellettaessa? Miten hyvin oikeusjärjestelmä toimii taloudellisen
tehokkuuden kriteerillä arvioituna, ja miten sitä pitäisi muuttaa? Millaisia vaikutuksia
lainsäädännöllä ja sen muutoksilla on taloudenpitäjien toimintaan? Oikeustaloustiede tarjoaa
siten erittäin tärkeän välineistön lainsäädännön sisällön sekä oikeudellisten instituutioiden
toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden ymmärtämiseksi. Tietoja voidaan
hyödyntää varsin monissa eri yhteyksissä, esim. yritysjuridisissa analyyseissä, eri
instituutioiden hallinnossa ja ohjauksessa, lainvalmistelussa taikka tutkimuksessa.

Oikeustaloustieteen keskeisiä osa-alueita ovat yritystoiminnan ja arvopaperimarkkinoiden
sääntely, kilpailu- ja immateriaalioikeus sekä sopimus-, vahingonkorvaus- ja rikostaloustiede.
Se sisältää monia tutkimussuuntauksia ja koulukuntia, joihin kuuluu myös oikeusekonometria. Oikeustaloustiedettä voidaan lähestyä sekä oikeus- että taloustieteen
näkökulmasta.

Opintokokonaisuus on nivottu yhteen Turun kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan ja
kansantaloustieteen aineiden sekä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tarjoamista opintojaksoista.

Opintokokonaisuus on Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle sivuaine seuraavissa tapauksissa:
- opiskelija on aloittanut KTK/KTM-opintonsa vuonna 2014 tai sitä myöhemmin
- ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittanut opiskelija on hyväksytty erillisellä hakemuksella KTM-tutkinto-ohjelmaan (ks. opinto-opas)
- opiskelija on VTK/VTM-opiskelija

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen tutkintotodistukseen merkinnän
opintokokonaisuuden suorittamisesta. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu
esimerkiksi pää- tai sivuaineopintoihin. Suositus on, että kokonaisuus koostuu useamman aineen opintojaksoista.

Ne KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin, noudattavat
oman aloitusvuotensa opinto-opasta. Kyseisille opiskelijoille opintokokonaisuus ei käy sivuaineeksi,
vaan he saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta.
Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan
pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.
Opintokokonaisuus suositellaan sisällytettäväksi KTM-tutkintoon.


Opintokokonaisuuteen kuuluville oikeustieteellisen tiedekunnan opintojaksoille ilmoittaudutaan Ulla-Maija Myllylle.

Opintokokonaisuuden pakollisena opintojaksona opiskelijan on suoritettava Introduction to Law and Economics -opintojakso. Tämän jälkeen opiskelijan on valittava kaksi seuraavista jaksoista:
- Oikeustaloustiede erityisesti varallisuusoikeudessa
- Oikeustaloustieteen oppisuunnat
- Economic Analysis of Intellectual Property Law
- KT6 I/MA29 Instituutiotaloustieteen perusteet
- KT26 Oikeustaloustiede
- KTSe7 Instituutiotaloustieteen jatkokurssi

Loput opintojaksot opiskelija voi valita oman suuntauksensa mukaan joko jäljellä olevista oikeustaloustieteen opinnoista tai soveltavista opinnoista.

Lisätiedot

HUOM! Opintokokonaisuus poistuu tarjonnasta lukuvuoden 2015-16 jälkeen.

avaa kaikki
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies