Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Baltic Sea Business & Society -opintokokonaisuus, 25 op

Sisältö

Baltic Sea Business & Society -opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijat liiketoimintaan Itämeren alueella sekä antaa laaja-alaista tietoisuutta Itämeren alueen maiden poliittisista tilanteista ja yhteiskunnista. Opintokokonaisuudessa Itämeren aluetta lähestytään monitieteisestä - sekä taloudellisesta että yhteiskuntatieteellisestä - näkökulmasta, jonka kautta opiskelijoille muodostuu syvällinen ja kokonaisvaltainen ymmärrys alueesta. Voimakas talouskasvu ja taloudellisten kysymysten korostuneisuus ovat olleet ominaisia monille Itämeren alueen maille, mikä on muovannut niiden yhteiskuntia, politiikkoja ja kulttuureja. Toisaalta taas Itämeren alueen maiden liiketoimintakulttuureja ei voi ymmärtää ilman maiden yhteiskunnallista ja poliittista tuntemusta.

Itämeren alue on eräs Varsinais-Suomen ja Turun kaupungin tärkeimpiä maantieteellisiä painopistealueita. Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston yhteinen Baltic Sea Business & Society -opintokokonaisuus on osa laajempaa prosessia, jossa tuetaan Suomen - erityisesti Varsinais-Suomen - profiloitumista Itämeri-osaajana ja tuotetaan alalle entistä kilpailukykyisempiä asiantuntijoita ja tutkimusta, joista on yhä kasvava kysyntä sekä Suomessa että kansainvälisestikin. Opetus on suunniteltu tuomaan opiskelijoille valmiuksia toimia sekä liike-elämän palveluksessa että Itämereen liittyvissä julkisen sektorin (EU sekä valtion- ja kunnallishallinto Itämeren eri maissa) ja kolmannen sektorin (esimerkiksi kansalaisjärjestöt) asiantuntijatehtävissä.

Opintokokonaisuus koostuu Turun kauppakorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan sekä Turun yliopiston Baltic Sea Region Studies -maisteriohjelman kunkin vuoden opetussuunnitelman mukaisista opintojaksoista. Opiskelijan tulee valita opintojaksoista vähintään 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, jotta hän saa erillisen merkinnän todistukseensa Baltic Sea Business & Society -opintokokonaisuuden suorittamisesta. Kokonaisuuteen tulee sisältyä alla mainituista opintojaksoista vähintään 6 op Turun kauppakorkeakoulun kansainväliseen liiketoimintaan kuuluvia opintojaksoja sekä vähintään 6 op Turun yliopiston Baltic Sea Region Studies -maisteriohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Muuten voidaan vapaasti valita, mitä kyseisistä opintojaksoista kokonaisuuteen sisällytetään.

Opintokokonaisuus on Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle sivuaine seuraavissa tapauksissa:
- opiskelija on aloittanut KTK/KTM-opintonsa vuonna 2014 tai sitä myöhemmin
- ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittanut opiskelija on hyväksytty erillisellä
hakemuksella KTM-tutkinto-ohjelmaan
- opiskelija on VTK/VTM-opiskelija

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle
pakollisia pää-, kieli- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee tutkinto-ohjelmaopiskelijan valita opintokokonaisuuden
muita kursseja siten, että 25 op tulee täyteen.

Ne KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin, noudattavat
oman aloitusvuotensa opinto-opasta. Kyseisille opiskelijoille opintokokonaisuus ei käy sivuaineeksi,
vaan he saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta.
Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan
pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.
Opintokokonaisuus suositellaan sisällytettäväksi KTM-tutkintoon.


Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Baltic Sea Region Studies -opintojaksoille kurssin alussa, jos ennakkoilmoittautumisesta ei ole erikseen mainittu.

avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot