Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yritysviestinnän opintokokonaisuus, 25 ECTS

Sisältö

Opintokokonaisuuden tavoitteena on lisätä viestinnän yleisten lainalaisuuksien tuntemusta,
perehdyttää liiketoiminnalle keskeisiin viestinnän osa-alueisiin (markkinointiviestintä,
konserniviestintä, organisaatioviestintä) sekä kehittää opiskelijoiden henkilökohtaisia viestintä-
ja vuorovaikutustaitoja.

Käytännössä kaikissa talouselämän tehtävissä voi hyödyntää viestintätietoja ja -taitoja.

Varsinkin viestinnän, markkinoinnin, median, henkilöstöhallinnon ja konsultoinnin tehtäviin
tähtääviltä edellytetään erinomaista viestintäosaamista.

Opintokokonaisuudessa tarkastellaan yritysten ja yhteisöjen viestintää niin yksilö-, ryhmä- ja
organisaatio- kuin julkisuuden ja mediankin tasolla. Teoreettiset opintojaksot taustoittavat ja
auttavat ymmärtämään sellaisia yhteisöjen toimintaan liittyviä ilmiöitä kuten kulttuuri,
mielikuvat, identiteetti, maineen ja yrityskuvan hallinta ja julkisuusmekanismit sekä asiakkaille
suunnatun ja muille sidosryhmille suunnatun viestinnän eroja. Viestinnän suunnitteluun ja
toteuttamiseen painottuvat jaksot antavat kuvan yritysviestinnän tavoitteista, keinoista,
onnistumisen mahdollisuuksista sekä tuloksista ja perehdyttävät viestintätehtävissä toimivilta
edellytettävään osaamiseen. Suullisten ja kirjallisten taitojen kehittämiseen tähtäävillä
opintojaksoilla sovelletaan käytäntöön teoreettista tietoa tuloksellisesta henkilökohtaisesta
viestinnästä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen

Opintokokonaisuuden laajuus on väh. 25 op. Opiskelijoiden tulee valita opintojaksoja vähintään
kahdesta aineesta. Opintokokonaisuuteen tulee sisältyä sekä kieliaineen että muun kuin kieliaineen
opintoja.

Opintokokonaisuus on Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle sivuaine seuraavissa tapauksissa:
- opiskelija on aloittanut KTK/KTM-opintonsa vuonna 2014 tai sitä myöhemmin
- ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittanut opiskelija on hyväksytty erillisellä
hakemuksella KTM-tutkinto-ohjelmaan
- opiskelija on VTK/VTM-opiskelija

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle
pakollisia pää- tai toisen sivuaineen opintoja tai pakollisia kieli- ja viestintäopintoja, tulee tutkinto-ohjelmaopiskelijan valita opintokokonaisuuden muita kursseja siten, että 25 op tulee täyteen.

Ne KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin, noudattavat
oman aloitusvuotensa opinto-opasta. Kyseisille opiskelijoille opintokokonaisuus ei käy sivuaineeksi,
vaan he saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta.
Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden
opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan
pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.

Opintokokonaisuuden voi sisällyttää joko KTK- tai KTM-tutkintoon. Opiskelijoiden on syytä
huolellisesti etukäteen suunnitella, kumpaan tutkintoon opintokokonaisuuden aikoo
sisällyttää. Jos aikoo sijoittaa opintokokonaisuuteen esimerkiksi syventäviä opintojaksoja, on
suositeltavaa suorittaa kokonaisuus KTM-tutkinnon osana.

avaa kaikki

Yritysviestinnän opintokokonaisuus

Suomen kieli ja viestintä
SV7 ja SV12 ovat vaihtoehtoiset opintojaksot! SV2, SV3 ja SV7 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2014-2015. SV4 ja SV8 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2015-2016.
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies