Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pakolliset opinnot, 48 op

Osaamistavoitteet

Pääaineen pakolliset opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmius toimia projektin johtotehtävissä sekä käsitys alaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Tämä varmennetaan kahdella pakollisella kurssilla: Management of IS Projects ja Information Techonology and Ethics.
Tutkinto-ohjelman pakollisten opintojen toinen keskeinen osa-alue muodostuu menetelmäopinnoista: Tieteen filosofia ja tieteellinen tutkimusprosessi, Tutkimusprosessi ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja Johtamisen tutkiminen kvantitatiivisin menetelmin. Näiden kurssien sekä pro gradu -tutkielman keskeisenä tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun ja ongelman ratkaisuun. Lisäksi pro gradu -tutkielman aihepiiri kannattaa mahdollisuuksien mukaan suunnata omaa erikoistumisalaa koskeviin erityiskysymyksiin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pääaineopinnot (Tietojärjestelmätiede)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pääaineopinnot (Tietojärjestelmätiede)
avaa kaikki
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos