Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Rahoituksen ja sijoitustoiminnan opintokokonaisuus, 25 ECTS

Sisältö

Rahoitusmarkkinoiden voimakas kasvu ja kansainvälistyminen viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on lisännyt merkittävästi rahoitusosaamisen tarvetta. Vankan rahoituksen perusosaamisen lisäksi rahoitusalan nopea kehittyminen edellyttää myös modernien lähestymistapojen sekä välineiden hallintaa.

Opintokokonaisuus on koottu ja koordinoitu eri aineitten tarjoamista opintojaksoista. Opintokokonaisuuden laajuus on 25 op. Suositus on, että kokonaisuus koostetaan useamman aineen opintojaksoista.

Opintokokonaisuus on Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle sivuaine seuraavissa tapauksissa:
- opiskelija on aloittanut KTK/KTM-opintonsa vuonna 2014 tai sitä myöhemmin
- ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittanut opiskelija on hyväksytty erillisellä hakemuksella KTM-tutkinto-ohjelmaan (ks. opinto-opas)
- opiskelija on VTK/VTM-opiskelija

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle pakollisia pää- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee tutkinto-ohjelmaopiskelijan valita opintokokonaisuuden muita kursseja siten, että 25 op tulee täyteen.

Ne KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin, noudattavat oman aloitusvuotensa opinto-opasta. Kyseisille opiskelijoille opintokokonaisuus ei käy sivuaineeksi, vaan he saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta. Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan pää- tai sivuaineopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.

avaa kaikki

Rahoituksen ja sijoitustoiminnan opintokokonaisuus

Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies