Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pakolliset opinnot, 48 op

Sisältö

Pääaineen pakolliset opinnot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot tietotekniikasta sekä valmius toimia asiantuntijana kehittämistehtävissä. Tietotekniikkaa ja yrityksen tietojärjestelmiä koskevat perustiedot saadaan kursseilla: Tietohallinnon perusteet, Henkilökohtainen tietojenkäsittely, ICT infrastructure ja Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmät. Menetelmälliset valmiudet toimia asiantuntijana tietotekniikan ja liiketoiminnan kehittämisessä saadaan kehittämistyöhön ja järjestelmien käyttöönottoon painottuvilla kursseilla: Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä, Tietokannat, Tietojärjestelmien mallintaminen ja Tietojärjestelmien kehittäminen. Kriittisen ajattelun kehittyminen perustuu sekä kurssien osana tehtäviin harjoitustöihin että myös itsenäisesti laadittavaan kandidaatin tutkielmaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pääaineopinnot (Tietojärjestelmätiede)
avaa kaikki
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos