Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ, 1–40 op

Sisältö

Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opiskelu vahvistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä perehdyttää kielen- ja viestinnäntutkimuksen teorioihin. Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opintojen vähimmäismäärä on 3 op eli Talouselämän viestinnän perusteet -opintojakso. Sen suositeltava suoritusaika on 2. vsk. Lisäksi jokaisen tulee suorittaa menetelmäopinto MENY1b Tieteellisen viestinnän perusteet, joka vastaa aiempaa SV-kurssia Kirjoittamisen taito/Tieteellinen viestintä. Se on hyödyllisintä suorittaa samaan aikaan kandidaatintutkielman kanssa.

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ SIVUAINEENA 25 op

Suomen kielestä ja talouselämän viestinnässä voi suorittaa sivuaineopinnot. Sivuaineopintoja suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, jotka suuntautuvat viestintään, kuten viestintäpäälliköiksi, taloustoimittajiksi tai markkinointi- ja HR-tehtäviin. Sivuaineopinnot vahvistavat opiskelijan teoreettisia valmiuksia, kielen ja viestinnän analyysitaitoja sekä henkilökohtaisia viestintätaitoja. Teoreettisemmat opintojaksot SV2 ja SV4 sopivat erityisesti sivuaineopintoihin.

YRITYSVIESTINNÄN OPINTOKOKONAISUUS 25 op

Vähintään 25 opintopisteen laajuinen Yritysviestinnän opintokokonaisuus on hyödyllinen, viestintävalmiuksia vahvistava kokonaisuus kaikille taloudellisen alan tehtävissä työskenteleville. Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opinnot muodostavat keskeisen osan tätä kokonaisuutta. Yritysviestinnän opintokokonaisuuteen on suositeltavaa sisällyttää SVe5-jakso. Ks. lisätietoja kohdasta Yritysviestinnän opintokokonaisuus.
Yksittäisiä suomen kielen ja talouselämän viestinnän kursseja voidaan valita joko KTK- tai KTM-opintojen vaihtoehtoisiin kieli- ja viestintäopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

KYPSYYSNÄYTE

Kypsyysnäyte kirjoitetaan oman pääaineen tai laitoksen tenttitilaisuudessa tai tenttiakvaariossa ohjaajan antamasta tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Kypsyyskokeen kieliasun tarkastaa suomen kielen opettaja ja asiasisällön tutkielman ohjaaja. Ks. lisäohjeita intranetista ja Tutkielmantekijän käytännön oppaasta.

avaa kaikki

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ

SV2, SV3 ja SV7 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2014-2015. SV4, SV8 ja SV11 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2015-2016. Sivuainelaajuus 25 op.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet