Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENÄJÄN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, 1–42 op

Sisältö

Venäjän kielen ja liikeviestinnän opinnot järjestetään lähtötason mukaisesti ja niitä opiskelijoita, joilla on jo perustiedot venäjän kielestä ja niitä joiden, kotikieli on venäjä, pyydetään ottamaan yhteyttä aineen vastuuopettajaan. Pakollisten perusopintojen määrä on 6 op. Venäjän kielen opiskelu on mahdollista aloittaa alkeista. Ne opiskelijat, jotka eivät ole aikaisemmin lukeneet venäjää, ilmoittautuvat venäjän alkeiskurssille. HUOM! Alkeisopinnot voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, mutta ei kieliopintoihin. Opiskelijoilta edellytetään 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen.

VENÄJÄN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ SIVUAINEENA 25 op

Sivuaineen laajuus on 25 op. Sivuaineen voi sisällyttää KTK-tutkintoon tai KTM -tutkintoon. Sivuainelaajuuteen ei sisällytetä kielen alkeisopintoja. Huom! Samoja opintojaksoja ei voi sisällyttää sekä KTK- että KTM -tutkintoon.

Venäjän kielen ja liikeviestinnän vaihtoehtoisessa opintotarjonnassa on mm. kielitaitoon, suulliseen ja kirjalliseen liikeviestintään, venäjänkielisen maailman talouden tuntemukseen ja liikekulttuuriin painottuvia opintojaksoja sekä itsenäisesti suoritettavia jaksoja.
Myös venäjänkielisissä vaihtoyhteistyöyliopistoissa suoritettuja venäjän kielen opintoja on mahdollista sisällyttää venäjän kielen sivuainekokonaisuuteen.

avaa kaikki

VENÄJÄN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ

VE4 ja VE10 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2014-2015. VE6 ja VE7 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2015-2016. Sivuainelaajuus 25 op.
Vaihtoehtoiset perus- ja aineopinnot 1–32 op
VE4 ja VE10 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2014-2015. VE6 , VE7 ja VE8 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2015-2016.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet