Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KIINAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, 2–4 ECTS

Sisältö

Kiinan kielen ja liikeviestinnän opintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet käyttää kiinan kieltä liike-elämässä. Kiinan kielen alkeis- ja jatkokursseista vastaa Turun yliopiston kielikeskus. Alkeis- ja jatkokursseille ilmoittaudutaan ensimmäisen opetuskerran yhteydessä. Kiinan kielen alkeet ovat muiden kielten alkeista poiketen laajuudeltaan 8 op, sillä kirjoittamisen harjoittelu vaatii paljon itsenäistä työskentelyä. Alkeisopinnot voi sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Niitä ei voi sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin.

Alkeisopinnot (8 op) http://www.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/opiskelu

KIKI0001 Kiinan kielen alkeiskurssi I (TY:n kielikeskus) 4 op
KIKI0004 Kiinan kielen alkeiskurssi II (TY:n kielikeskus) 4 op

Pakolliset perusopinnot (6 op)

KIKI0002 Kiinan kielen jatkokurssi I (TY:n kielikeskus) 4 op
CH311001 CH1 Liike-elämän kiinan kurssi 1 2 op

Vaihtoehtoiset perus- ja aineopinnot

KIKI0003 Kiinan kielen jatkokurssi II ( TY:n kielikeskus) 4 op
CH311002 CH2 Liike-elämän kiinan kurssi 2 2 op

Opiskelu ulkomaisessa yliopistossa

CH312101 CHa Opiskelu kiinankielisessä yliopistossa, 1 lukukausi 2 op
CH312102 CHb Opiskelu kiinankielisessä yliopistossa, 2 lukukautta 4 op

Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat jatkaa kiinan kielen opintojaan Turun yliopiston kielikeskuksen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen (CEAS) kiinan kielen kursseilla. Lisätietoja CEASin kurssitarjonnasta http://aasia.utu.fi/

avaa kaikki

KIINAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ

TuKKK:n opiskelijat voivat jatkaa kiinan kielen opintojaan Turun yliopiston kielikeskuksen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen (CEAS) kiinan kielen kursseilla
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Finnish Study Modules
Business Japanese
Business Chinese