Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloussosiologia sivuaineena, 25 op

Osaamistavoitteet

Laaja-alaisuutensa ansiosta taloussosiologian sivuaineopinnot täydentävät ja tukevat hyvin esimerkiksi johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, sosiologian ja sosiaalipolitiikan opintoja.

Sisältö

Taloussosiologiaa sivuaineenaan lukevat opiskelijat valitsevat perus- ja aineopinnoista (opintojaksokohtaiset rajoitukset huomioiden) vähintään 25 op. Maisterintutkintoon sivuainetta suorittava opiskelija voi valita syventäviä opintoja vasta, kun on suorittanut 25 op perus- ja aineopintoja.

Suoraan maisterivaiheeseen opiskelemaan tulevat opiskelijat voivat sisällyttää sivuaineeseensa myös opintojakso P.1. Taloussosiologian perusteet, mikäli vastaavaa jaksoa ei ole suoritettu aiemmassa tutkinnossa.

Kurssi A.5. Taloussosiologian suuntauksia on kaikille sivuaineopiskelijoille pakollinen (lukuvuodesta 2012-2013 lähtien).

KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää kaikille yhteisten opintojen jaksoja, kun ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Tämä vuoksi KTM-tutkinnon sivuaine koostetaan muista ko. aineen jaksoista huomioiden sivuaineen mahdolliset pakollisuudet.

Jos opiskelijalla on KTK-tutkinnossa taloussosiologia sivuaineena, KTM-tutkinnossa hän voi suorittaa myös syventäviä opintojaksoja, ottaen kuitenkin huomioon syventävissä opintojaksoissa vaadittavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Taloussosiologian opintojaksoja voi korvata myös muiden Turun yliopiston tidekuntien (ks. erityisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kurssitarjonta) tai yliopistojen vastaavilla opintojaksoilla. Kurssien korvaamisesta on sovittava erikseen. Ilmoitetut suoritusajankohdat ovat

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Sivuainesuositukset (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
avaa kaikki

Taloussosiologia sivuaineena

Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Perus- ja aineopinnot, pakolliset opintojaksot 7 op
A.5 TALOUSSOSIOLOGIAN SUUNTAUKSIA 4–8 op
Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin 4 op:n laajuisena joko lukupiirinä tai tekemällä kotitentin. Pääaineopiskelijat suorittavat lukupiirin ja tämän lisäksi tutkielmatyöskentelyn (yhteensä 8 op).
Perus- ja aineopinnot, vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
Suoritettava väh. 18 op.
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet