Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGLANNIN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, 1–42 op

Sisältö

Opetuksen tavoitteena on kehittää edelleen opiskelijoiden kielitaitoa ja antaa heille liike-elämässä tarvittavia viestintävalmiuksia sekä laajentaa erityisesti liikekielen sanavarastoa. Englannin kielessä ei järjestetä alkeisopetusta, vaan lähtötasona edellytetään hyviä perustietoja.

Perusopinnot (6 op) ovat pakollisia kaikille englannin kieltä opiskeleville. Pakollisten opintojaksojen jälkeiset vaihtoehtoiset perus- ja aineopinnot ovat vapaasti valittavissa. Opinto-oppaassa olevat ajankohdat ovat ohjeellisia, mutta pakolliset opintojaksot on tarkoituksenmukaista suorittaa ennen vaihtoehtoisia.

Englannin kielen pakolliset perusopinnot (6 op) uudistuivat lukuvuonna 2012-2013. Ne vuonna 2011 tai aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat, joilla on suoritettuna vanhoja 2 opintopisteen laajuisia peruskursseja, voivat vielä lukuvuoden 2014-2015 aikana täydentää perusopintonsa vanhanmallisilla peruskursseilla. Tämän jälkeen tarjolla ovat vain uudet 3 opintopisteen perusopinnot. Lisätietoa vanhojen perusopintojen täydentämisestä saa intran sivuilta.

Syyslukukaudesta 2014 alkaen englannin pakollisista perusopinnoista suoritetaan vain opintojakso EN1a (3 op) ensimmäisenä opiskeluvuotena. Opintojakso EN1b (3 op) on tarjolla syksyllä 2014 opintonsa aloittaneille vasta toisena opiskeluvuotena eli lukuvuonna 2015-2016.

PAKOLLISET PERUSOPINNOT (6 op)

Opetusohjelmassa 1. vuosikurssille:
EN101008 EN1a Business Communication 1 3 op

Opetusohjelmassa aiemmin aloittaneille:
EN101009 EN1b Business Communication 2 3 op

Opetusohjelmassa vain vuonna 2011 tai aiemmin aloittaneille:
EN101007 EN1c Business Communication 2 2 op
(poistuu opetusohjelmasta lv. 2015-2016)

Opiskelijoilta edellytetään pääsääntöisesti vähintään 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen. Osallistuminen opintojakson ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.

ENGLANNIN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ SIVUAINEENA 25 op

Englannin kielen ja liikeviestinnän sivuainelaajuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa tuottaa kaupallis-taloudellista kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti yrityksen vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Hän pystyy toimimaan kansainvälisessä ja monikulttuurisessa yritysmaailmassa ja tuntee kulttuurien välistä viestintää englanninkielisen liikeviestinnän näkökulmasta.

Sivuaineen laajuus on 25 op. Sivuaineen voi sisällyttää KTK-tutkintoon tai KTM-tutkintoon. Samoja opintojaksoja ei voi sisällyttää sekä KTK- että KTM-tutkintoon.

avaa kaikki

ENGLANNIN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ

Sivuainelaajuus 25 op.
Pakolliset perusopinnot 6 op
EN1c Business Communication 2 (2 op) poistuu opetusohjelmasta lv. 2015-2016 ja on tarkoitettu ainoastaan vuonna 2011 tai aiemmin aloittaneille.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet