Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSKAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, 1–55 op

Sisältö

Ranskan kielen ja liikeviestinnän pakollisten perusopintojen ja aineopintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan liike-elämässä tarvitsemia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja sekä valmiutta käyttää kaupallis-taloudellista erityiskieltä.

ALKEISOPINNOT RA0

Ranskan kielen alkeiskurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole ennen opiskelleet ranskaa tai jotka katsovat opintonsa riittämättömiksi. Alkeisopintojen jälkeen opiskelijalla on lukion oppimäärää vastaava yleiskielen taito. HUOM! Alkeisopinnot voi sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, mutta ei kieliopintoihin.

KTK-TUTKINNON PAKOLLISET PERUSOPINNOT RA1

Turun kauppakorkeakoulussa suoritettujen 6 op:n alkeisopintojen jälkeen opiskelija aloittaa pakolliset perusopinnot (RA1A). Myös muualla suoritetun alkeisoppimäärän jälkeen valitaan RA1A. Ranskaa aikaisemmin opiskellut aloittaa opintonsa joko kokonaisuudesta RA1B (noin kolmen vuoden aikaisemmat opinnot) tai kokonaisuudesta RA1C (noin viiden vuoden aikaisemmat opinnot).

VAIHTOEHTOISET PERUS- JA AINEOPINNOT RA2-RA21

Pakollisten opintojaksojen jälkeen opiskelija voi suorittaa haluamansa määrän vaihtoehtoisia ranskan kielen perus- ja aineopintoja. Kurssikohtaiset taitotasoluokitukset ohjaavat suositeltua etenemisjärjestystä.

RANSKAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ SIVUAINEENA 25 op

Sivuaineen laajuus on 25 op. Sivuaineen voi sisällyttää KTK-tutkintoon tai KTM-tutkintoon. Sivuainelaajuuteen ei sisällytetä kielen alkeisopintoja. Huom! Samoja opintojaksoja ei voi sisällyttää sekä KTK- että KTM-tutkintoon.

Ranskan kielen ja liikeviestinnän vaihtoehtoisessa opintotarjonnassa on mm. kielitaitoon, suulliseen ja kirjalliseen liikeviestintään, ranskankielisen maailman talouden tuntemukseen painottuvia opintojaksoja sekä itsenäisesti suoritettavia jaksoja.

Myös vaihtoyhteistyöyliopistoissa suoritettuja ranskan kielen opintoja on mahdollista sisällyttää ranskan kielen sivuainekokonaisuuteen.

Opiskelijoilta edellytetään pääsääntöisesti 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen.

avaa kaikki

RANSKAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ

Sivuainelaajuus 25 op.
Alkeisopinnot 6 op
RA120001 RA0a Ranskan alkeet 1, 3 op
RA120002 RA0b Ranskan alkeet 2, 3 op
Pakolliset perusopinnot 6 op
Vaihtoehtoisesti lähtötason mukaan yksi kokonaisuuksista RA1A, RA1B tai RA1C
Vaihtoehtoiset perus- ja aineopinnot 1–37 op
RA7, RA16, RA20 ja RA21 eivät ole opetustarjonnassa lv 2014-2015. RA20 ei ole opetustarjonnassa lv 2015-2016.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet