Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPANJAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, 1–46 op

Sisältö

Espanjan kieli on viidensadan miljoonan ihmisen äidinkieli yhteensä kahdessakymmenessäkahdessa maassa. Hyvä espanjan kielen taito ja laajan kieli- ja kulttuurialueen tuntemus tarjoaa mahdollisuudet toimia erilaisissa liike-elämän tehtävissä. Turun kauppakorkeakoululla on opiskelijavaihtokohteita useissa espanjankielisissä maissa.

Turun kauppakorkeakoulussa espanjan kielen opinnot voi aloittaa alkeista tai jatkaa aikaisempien opintojen pohjalta suoraan perusopintoihin. Espanjan kielestä ja liikeviestinnästä on mahdollista suorittaa myös sivuainelaajuus. Opintojen tavoitteena on saavuttaa liike-elämässä vaadittavat kirjalliset ja suulliset viestintävalmiudet sekä kyky ymmärtää ja käyttää kaupallis-taloudellista kieltä.

ALKEISOPINNOT ES0

Opiskelijat, joilla ei ole aiempia espanjan kielen opintoja aloittavat opintonsa alkeistasolta ES0. Alkeisopinnot suoritettuaan opiskelija voi jatkaa opintojaan liikeviestinnän perusopintoihin.

HUOM! Alkeisopinnot voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, mutta ei kieliopintoihin.

KTK-TUTKINNON PAKOLLISET PERUSOPINNOT ES1

Turun kauppakorkeakoulussa 6 op:n alkeisopinnot suorittaneet opiskelijat tai muualla alkeisoppimäärän (esim. lukion kurssit 1-5) suorittaneet jatkavat opintojaan pakollisista perusopinnoista (ES1). Kaikki lukion kurssit (1-8) suorittaneet tai vastaavan taidon hankkineet voivat tenttiä opintojakson ES1a Jatkokurssi ja jatkaa opintojaan opintojaksosta ES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli. Pakollisten perusopintojen laajuus on 6 op.

Liikeviestinnän pakolliset perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia espanjankielisen maailman liikekulttuurin edellyttämällä tavalla ja käyttää espanjan kielen rakenteita työ- ja liike-elämän tilanteiden vaatiman tason ja tyylin mukaisesti. Opiskelijalla on laaja yleiskielen sanavarasto ja hän osaa käyttää kaupallis-taloudellisen erikoiskielen sanastoa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa.

VAIHTOEHTOISET PERUS- JA AINEOPINNOT ES2-ES20

Pakollisten opintojaksojen jälkeen opiskelijat voivat suorittaa haluamansa määrän vaihtoehtoisia espanjan kielen perus- ja aineopintoja. Kurssikohtaiset taitotasoluokitukset ohjaavat suositeltua etenemisjärjestystä, ja joihinkin opintojaksoihin sisältyy myös yksityiskohtaisempia tasokuvauksia.

Opiskelijoilta edellytetään pääsääntöisesti 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen. Osallistuminen ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.

ESPANJAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ SIVUAINEENA 25 op

Espanjan kielen ja liikeviestinnän sivuainelaajuuden suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin espanjankielisen maailman talouselämää ja liikekulttuuria. Hän ymmärtää ja osaa tuottaa kaupallis-taloudellista kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti yrityksen vaativissa viestintätilanteissa.

Sivuaineen laajuus on 25 op. Sivuaineen voi sisällyttää KTK -tutkintoon tai KTM -tutkintoon. Sivuainelaajuuteen ei sisällytetä kielen alkeisopintoja. Huom! Samoja opintojaksoja ei voi sisällyttää sekä KTK- että KTM -tutkintoon.

Espanjan kielen ja liikeviestinnän vaihtoehtoisessa opintotarjonnassa on mm. kielitaitoon, suulliseen ja kirjalliseen liikeviestintään, espanjankielisen maailman talouteen ja liikekulttuuriin painottuvia opintojaksoja sekä itsenäisesti suoritettavia jaksoja. Myös espanjankielisissä vaihtoyhteistyöyliopistoissa suoritettuja espanjan kielen opintoja on mahdollista sisällyttää espanjan kielen sivuainekokonaisuuteen.

avaa kaikki
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet