Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi poliittisesta historiasta

Osaamistavoitteet

Historian ja yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden saadakseen opiskelijan on suoritettava maisterin tutkinto, jossa on seuraavat osiot:

I OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP)
Poliittisen historian opiskelijat hakevat opettajan pedagogisiin opintoihin yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille tarkoitetussa yleissivistävien aineiden kiintiössä.

II POLIITTISEN HISTORIAN PERUS, AINE JA SYVENTÄVÄT OPINNOT (165 OP)

III P3 NÄKÖKULMIA HISTORIAAN 9 op (HUMANISTISEN TDK:N OPINTOJA)
P3.1. Kulttuurihistorian aikakaudet 3 op
P3.2. Suomen historian linjat ja murrokset 3 op
P3.3. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 3 op

IV YHTEISKUNTAOPIN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT
Kokonaisuuden laajuus riippuu siitä, onko yhteiskuntaoppi 1. vai 2. opetettava aine.

Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena (60 op)

1) Valtio-opin (VALT1058), kansantaloustieteen (TALB1001) tai taloustieteen perusopinnot 25 op
2) Jos perusopinnot valtio-opista: Taloustieteen perusteet (KT040005) 6 op
Jos perusopinnot kansantalous- tai taloustieteestä:
Johdatus politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukseen (POLT0000) 5 op ja Politiikan teoria (VALT1523)4 op
3) Suomalainen yhteiskunta (XSTL0020 ja XSTL0021) 6 op
4) Johdatus oikeustieteeseen (YTDK0024) 5 op
5) Muut opinnot

Jos perusopinnot valtio-opista vähintään 18 op yhdestä tai useammasta vaihtoehdoista:
Jos perusopinnot kansantaloustieteestä tai taloustieteestä vähintään 15 op yhdestä tai useammasta vaihtoehdosta:
Sosiaalipolitiikka
Sosiaalityö
Sosiologia
Taloussosiologia
Kansantaloustiede
Valtio-oppi
Finnish Nordic Society and Culture
History and Politics of European Integration
Aasia -opinnot
Monikulttuurisuus
Filosofia: oikeusfilosofia (FILY1416), yhteiskuntafilosofia (FILY1310)
Kehitysmaatutkimus
Ympäristötiede
Mediatutkimus
Kaupunkitutkimus


Yhteiskuntaoppi 1. opetettavana aineena

60 opintopisteen laajuiset yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot + syventävät opinnot valtio-opista, kansantaloustieteestä, sosiaalipolitiikasta tai sosiologiasta.

Yhteiskuntaopin opetettavan aineen kokonaisuuden loppumerkintää haetaan lomakkeella, jota voi tulostaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivulta tai noutaa tiedekunnan kansliasta. Lomake palautetaan tiedekunnan kanslian toimistoon.

Historia 2. opetettavana aineena, poliittinen historia

Kelpoisuusasetusten mukaiset vähintään 60 opintopisteen laajuiset 2. opetettavan aineen opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija on suorittanut perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op), jotka voivat koostua poliittisen historian perusopinnoista ja aineopinnoista, SEKÄ lisäksi vähintään historian perusopinnoista P3. Näkökulmia historiaan 9 op.

avaa kaikki
Department of Philosophy, Contemp.History and Political Sc.
Contemporary History
Political Science