Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YTDK1007 Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena tai yhteiskuntaoppi 1. opetettavana aineena.

Sisältö

Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena

1) Valtio-opin (VALT1058), kansantaloustieteen (TALB1001) tai taloustieteen perusopinnot 25 op

2) Jos perusopinnot valtio-opista:
- taloustieteen perusteet 6 op (KT040005)
Jos perusopinnot kansantalous- tai taloustieteestä:
- Johdatus politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 5op (POLT0000) ja
- Politiikan teoria 4 op (VALT1523)

3) Suomalainen yhteiskunta 6 op (XSTL0020 ja XSTL0021)

4) Johdatus oikeustieteeseen 5 op (YTDK0024)

5) Muut opinnot

Jos perusopinnot valtio-opista vähintään 18 op yhdestä tai useammasta vaihtoehdoista /
Jos perusopinnot kansantaloustieteestä tai taloustieteestä vähintään 15 op yhdestä tai useammasta vaihtoehdosta:

Sosiaalipolitiikka
Sosiaalityö
Sosiologia
Taloussosiologia
Kansantaloustiede
Valtio-oppi
Finnish Nordic Society and Culture
History and Politics of European Integration
Aasia -opinnot
Monikulttuurisuus
Filosofia: oikeusfilosofia (FILY1416), yhteiskuntafilosofia (FILY1310)
Kehitysmaatutkimus
Ympäristötiede
Mediatutkimus
Kaupunkitutkimus

Yhteiskuntaoppi 1. opetettavana aineena

60 opintopisteen laajuiset yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot + syventävät opinnot valtio-opista, kansantaloustieteestä, sosiaalipolitiikasta tai sosiologiasta.

Lisätiedot

Yhteiskuntaopin opetettavan aineen kokonaisuuden loppumerkintää haetaan lomakkeella, jota voi tulostaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivulta tai noutaa tiedekunnan kansliasta. Lomake palautetaan tiedekunnan kanslian toimistoon.

ks. http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/lomakkeet/Sivut/home.aspx

Kouluttautumisesta opettajaksi, ks. http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/opettajaksi/Sivut/home.aspx

avaa kaikki
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Finnish-Nordic Society and Culture