Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YTDK1011 Yleisopinnot 2014 - 2016

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Korkeakouluopintojen johdantokurssi 1 op
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 4-8 op
Johdatus oikeustieteeseen 5 op
Tietojen käsittely opiskelu- ja työelämässä 1 op
Johdatus tieteelliseen ajatteluun:
Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op
Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op
Tieteenteon etiikka 3 op

OPINTOJEN PAKOLLISUUS
Pakollisia yleisopintoja kaikissa kandidaatin tutkinnoissa ovat Korkeakouluopintojen johdantokurssi ja Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Tilastomenetelmien kurssin pakollisuus ja laajuus vaihtelee pääaineittain. Johdatus oikeustieteeseen kuuluu pakollisena lukion yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintoihin. Se on myös pakollinen niille, jotka suorittavat oikeustieteen sivuaineopintoja.

Ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneille Johdatus tieteelliseen ajatteluun on pakollinen vain tieteenteon etiikan ja/tai tieteenfilosofian kurssien osalta, mikäli ne ovat kuuluneet pakollisina opintoina opiskelijan aloitusvuoden opetussuunnitelmaan.

avaa kaikki
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Finnish-Nordic Society and Culture