Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YTDK1000 Kieli- ja viestintäopinnot, 16 op

Osaamistavoitteet

Saavuttaa tutkintoasetuksen (A 794/2004) mukainen tutkintoon kuuluva riittävä viestintä- ja kielitaito

Sisältö

PAKOLLISET OPINNOT KANDIDAATIN TUTKINNOSSA

KISU3221 Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
KIPV3231 Puheviestinnän perusteet 2 op
KISU2223 Opinnäytteen kielen käytön ohjaus 1 op
KIRU2221 ja KIRU2241 Toinen kotimainen kieli 5 op
Vieras kieli 6 op

Vieraan kielen pakollisilla opinnoilla tarkoitetaan B1-B2 -tasoisia kursseja (HUOM, pelkkä B1-taso ei vielä riitä). Niitä voi suorittaa yhdestä tai useammasta kielestä. Lukuvuonna 2014-2015 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet: jos suoritat kandidaatin tutkinnon vieraana kielenä englannin, siinä pakollisia ovat kurssit Academic and Professional Skills for Social Sciences I ja II (KIEN2262 ja KIEN2263, yhteensä 6 op).


ENGLANNINKIELISEN TUTKIELMAN TEKIJÖILLE PAKOLLINEN
KIEN3221 Advanced Academic Writing 4 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kaikki kielikeskuksen järjestämät kotimaisten ja vieraiden kielten kurssit.

KIELIOPINTOJEN KORVAAMINEN
Suomen kielen ja puheviestinnän korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot.

Opinnäytteen kielen käytön ohjauksen kurssista voi saada korvaavuuden seuraavilla suorituksilla:
- korkeakoulututkinto
- kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma (tai vastaava)
- vastaava TY:n kielikeskuksen opintojakso (HUOM. kirjallisen viestinnän kurssit eivät käy)
- vastaava suomen kielen opettajan järjestämä tieteellisen kirjoittamisen opintojakso toisessa yliopistossa. Edellytyksenä on, että kurssilla on käsitelty omaa tutkielmaa.

Toisen kotimaisen kielen korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot edellyttäen, että suorituksesta on arvosteltu erikseen kirjallinen ja suullinen kielitaito. Muussa tapauksessa korvaavuuden arvioi tapauskohtaisesti lehtori Ilkka Norri (inorri@utu.fi).

Vieraan kielen korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot tai yliopistossa suoritetut perusopinnot ao. kielestä. Opinnot voi suorittaa myös vapauttavilla tai näyttökokeilla, joihin saa osallistua vain kerran.

* Ennen vuotta 2013 opintonsa aloittaneet voivat korvata vieraan kielen tekstin ymmärtämisen kurssin (4 op) ylioppilaskokeen A-kielen laudatur tai eximia cum laude approbatur -arvosanalla, IB -tutkinnolla (englanti), EB-tutkinnolla (ranska, saksa tai englanti) tai RP-tutkintolla (saksa).

ks. myös: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/hyvaksilukeminen/Sivut/home.aspx

Lisätiedot

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista kielikeskuksen opinto-oppaassa.

https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm#Q

http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/kieliopinnot/Sivut/home.aspx

http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/hyvaksilukeminen/Sivut/home.aspx

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalipolitiikka, VTK (Sosiaalipolitiikka)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiologia, VTK (Sosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalityö, VTK (Sosiaalityö)
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Yleinen valtio-oppi, VTK (Valtio-oppi)
Psykologian ja logopedian laitos
Psykologia, PsK (Psykologia)
Psykologian ja logopedian laitos
Logopedia, HuK (Logopedia)
Psykologian ja logopedian laitos
Filosofia, VTK (Filosofia)
Sosiaalitieteiden laitos
Taloussosiologia, VTK (Taloussosiologia)
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Finnish-Nordic Society and Culture