Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3000 Logopedian syventävät opinnot, 102 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan logopedian tieteenalalta ja oppiaineen tutkimusmetodologiasta sekä oppii tarkastelemaan alan tutkimusta ja kuntoutuskäytänteitä kriittisesti. Opiskelija pystyy tuottamaan tietoa erilaisten teoreettisten ja kliinisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tämän lisäksi opiskelija harjaantuu suunnittelemaan ja toteuttamaan puheterapeuttisen asiakkaan kuntoutuksen itsenäisesti. Syventävien opintojen kursseille osallistuminen edellyttää, että kyseisen häiriöryhmän aineopinnot on suoritettu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
Logopedia, FM (Logopedia)
avaa kaikki
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet