Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (psykologian tutkinto-opiskelijoille), 25 op

Osaamistavoitteet

Työ- ja organisaatiopsykologia tutkii ihmisen ja työn välistä vuorovaikutusta, siihen vaikuttavia tekijöitä ja vuorovaikutuksen tulosta. Työ- ja organisaatiopsykologian kohteena on ilmiöiden tutkimisen lisäksi niihin vaikuttaminen. Se antaa hyödyllistä tietoa työstä ja työyhteisökysymyksistä millä tahansa alueella toimiville psykologeille.

Sisältö

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen opetussuunnitelma on voimassa lukuvuodet 2013-2014 ja 2014-2015.
Jos opiskelija haluaa suorittaa perusopintokokonaisuuden, mutta on jo suorittanut tutkintoonsa sisällytettynä opintojakson PSYK8946 Esimies ja alaistaidot tai PYJO2011 PJO1 Henkilöstöjohtaminen, hänen on tämän sijasta suoritettava vastaava määrä opintojaksojen Ryhmät ja tiimit, Työmotivaatio ja palkitseminen ja Organisaation henkilöstökysymykset avulla.

PERUSKURSSI
TYÖSTRESSI, JAKSAMINEN JA HYVINVOINTI
TYÖTURVALLISUUS PSYKOLOGISESTA NÄKÖKULMASTA
TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIAN TUTKIMUKSEN PERUSTEET
ORGANISAATIOKYSYMYKSET
ESIMIES- JA ALAISTAIDOT
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
Opintojaksoja Henkilöstöjohtaminen ja Esimies- ja alaistaidot korvaavat opintojaksot,
kun ko. opintojakso on suoritettu muissa opinnoissa osana tutkintoa:
RYHMÄT JA TIIMIT ORGANISAATIOSSA
TYÖMOTIVAATIO JA PALKITSEMINEN
ORGANISAATION HENKILÖSTÖKYSYMYKSET

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian opintoja ei aloiteta lukuvuonna 2014-2015 eikä 2015-2016. Lukuvuonna 2013-2014 alkanut kokonaisuus jatkuu vielä lukuvuoden 2014-2015.

Kotisivuosoite: Lisätietoa:
http://www.tkk.utu.fi/avoin/opetustarjonta/yhteiskuntatieteelliset_opinnot/tyo-_ja_organisaatiopsykologia/index.html

avaa kaikki
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet