Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
- Filosofian aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

AINEOPINNOT:
pääaineopiskelijat 45 op / sivuaineopiskelijat 39 op

A1 Filosofian historia II 3 op

A2 Nykyajan filosofia 5 op

A3 Klassikkotutkimus 4 op

A4 Logiikka II 3 op
tai
Argumentaatioteoria II 3 op

A5 Tietoteoria II 4 op
tai
Poliittinen filosofia 4 op

A6 Kielifilosofia 4 op
tai
Käytännöllinen etiikka 4 op

A7 Mielenfilosofia 2 op

A8 Yhteiskuntatieteiden filosofia 2 op

A9 Yhteiskuntafilosofia II 2 op
tai
Metafysiikka II 2 op

A10 Oikeusfilosofia 2 op

A11 Etiikka II 4 op

A12 Teoreettisen filosofian harjoitusseminaari I
tai
Käytännöllisen filosofian harjoitusseminaari I

A13 Kandiseminaari (HUOM! Ei sivuaineopiskelijoille)

A14 Kandidaatin tutkielma

Pääaineopiskelijat saavat opintorekisteriin merkinnän seminaarien (4 op) suorittamisesta vasta sitten, kun myös kandidaatin tutkielma (6 op) on suoritettu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Perusopintojen tulee olla suoritettuna ennen aineopintojen aloittamista.

Lisätiedot

Aineopintojen ja sivu­aineopintojen arvosanamerkinnän saa oppiaineen toimistosta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
Filosofia, VTK (Filosofia)
avaa kaikki

Filosofian aineopinnot

FILY1403 A2 Nykyajan filosofia, 5 op
FILY1404 A3 Klassikkotutkimus, 4 op
FILY1406 A4 Logiikka II, 3 op
FILY1408 A5 Tietoteoria II, 4 op
FILY1410 A6 Kielifilosofia, 4 op
FILY1411 A7 Mielenfilosofia, 2 op
FILY1407 A9 Metafysiikka II, 2 op
FILY1416 A10 Oikeusfilosofia, 2 op
FILY1417 A11 Etiikka II, 4 op
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet