Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1000 KAUPUNKITUTKIMUKSEN OPINTOKOKONAISUUS, 25–35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa näkökulmia kaupunkitutkimuksen tutkimusaiheisiin sekä perehdyttää tutkimusalueen käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Tavoitteena on myös oppia seuraamaan alalla tehtävää monitieteistä tutkimusta, arvioimaan sitä kriittisesti sekä kehittämään uusia näkökulmia suomalaiseen kaupunkitutkimukseen. Opintokokonaisuus antaa valmiudet suuntautua kaupunkitutkimukseen eri oppiaineissa.

Sisältö

PAKOLLISEN OPINNOT


XSTL1001 Johdatus kaupunkitutkimukseen 2 op, sl, Sampo Ruoppila
XSTL1002 Teemaseminaari 4 op, kl, Sampo Ruoppila


VALINNAISET OPINNOT


Vähintään kaksi seuraavista, yhteensä vähintään 7 op
SOSI9853 Kaupunkisosiologia 4 op, sl, Hannu Ruonavaara
MAAN6230 Kaupunkimaantiede 2 op, sl, Hille Koskela
TM4 Geographies of Firms and Industries 6 op, sl, Päivi Oinas
HERI0301 Urban History and Heritage: A Baltic Perspective 5-10 op, seuraavaksi 2014-2015, Hannu Salmi
370000.0 Finlands offentliga förvaltning 10 op, sl, Grönholm tai
370003.0 tai Politics and Administration in Finland 5 op, kl, Grönholm ja Isaksson


Vähintään kolme seuraavista, yhteensä vähintään 12 op
SOSP9581 Kaupunkipolitiikka / Urban Policy 3 op, kl, Sampo Ruoppila
SOSI0303 Naapuriyhteisöjen sosiologia 3 op, kl, Hannu Ruonavaara
SOSI0304 Asuntopolitiikan perusteet 3 op, sl, Tuula Laukkanen
POLH1082 Kaupunkihistoria / Urban history 4 op(kirjatentti / book exam)
MAAN7842 Urbaani turvallisuuspolitiikka 5 op, kl, Hille Koskela
MAAN7641 Kaupunkiuudistukset ja paikkamarkkinointi 5op
KANS1142 A2 Arjen kaupunki 2op, sl, Timo J. Virtanen
TMS47 Perspectives to the Finnish Innovation System 6 op, kl 2015, Päivi Oinas (Arranged every second year)
TMS48 Innovation, clusters and regional development 6 op, sl 2015, Päivi Oinas (Arranged every second year)
MPAS2140 China's urbanization and sustainability 5 op, kl 2015, Outi Luova (Arranged every second year)
370153.0 Kommunalpolitik 10 op, sl ja kl, Linnéa Henriksson
370156.0 Lokal miljöpolitik 10 op, sl ja kl, Marko Joas
370187.0 Demokratiska innovationer 5 op, Marko Joas
370160.0 Förvaltning i förändring 10 op, Siv Sandberg
370189.0 Project Society, 5op, Sam Grönholm

Huom. Historia-aineisiin on tulossa todennäköisesti muitakin kokonaisuuteen hyväksyttäviä kursseja, jotka ilmoitetaan myöhemmin. Tarkista aina viimeisin tieto nettiopsusta ja kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuden verkkosivuilta.

Opiskelijoita kehoitetaan tarkistamaan yksittäisiin kursseihin liittyvät mahdolliset suositellut edeltävät opinnot ja ilmoittautumiskäytännöt kunkin kurssin kohdalta ao. opinto-oppaasta.

Monitieteisestä opintokokonaisuudesta vastaavat sosiaalitieteiden, maantieteen ja geologian, sekä historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokset, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, kauppakorkeakoulun talousmaantieteen yksikkö ja Åbo Akademin julkishallinnon laitos. Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus toteuttaa Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistä kaupunkitutkimusohjelmaa.

On suositeltavaa, että opintokokonaisuuden aloittava opiskelija on jo suorittanut pääaineessaan 1-3 vuoden opinnot.

Kokonaisuudesta vastaava opettaja: Sampo Ruoppila, sosiaalitieteiden laitos, sosiaalipolitiikan oppiaine
Tiedustelut: Tiedekunnan opintopäällikkö

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden, mantieteiden ja geologian sekä historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksien, Itä-Aasaian tutkimus- ja koulutuskeskuksen, kauppakorkeakoulun taloustieteen yksikön ja Åbo Akademin julkishallinnon laitoksen kurssien tarkat, ajantasaiset tiedot löytyvät netistä asianomaisen tiedekunnan kyseessä olevan laitoksen sivuilta.


avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet