Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
CO-OP Network Studies, 25–50 ECTS

Osaamistavoitteet

Co-op Network Studies (CNS) on vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja tieteidenvälisenä yhteistyöverkostona sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta. Verkostoon kuuluu kahdeksan suomalaista yliopistoa ja sitä koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä.

Verkoston opetuksella on kiinteä yhteys yhtäältä osuustoiminnan ja yhteisötalouden tutkimukseen ja toisaalta elinkeinoelämään. Verkoston koordinaattori instituutti, järjestää tutkimusseminaareja, kokoaa yhteen tutkimusryhmiä, pitää yllä kansainvälisiä yhteyksiä sekä antaa tutkimuksen ohjausta. Verkoston opettajista moni lukeutuu omalla tieteenalallaan osuustoimintatutkimuksen kansainväliseen eliittiin. Verkoston yhteistyökumppanina ja tukena on suomalaista osuustoimintaa edustava Osuustoiminnan neuvottelukunta, joka vahvistaa verkoston toimintaa mm. opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintokokonaisuus perustuu tavoitteiltaan ja sisällöiltään yliopistoverkoston johtoryhmän hyväksymään, vuosittain päivitettävään linjaukseen. Verkoston monipuolinen osaaminen mahdollistaa monitieteisen opetuksen, joka palvelee monipuolisesti osuustoimintaan ja yhteisötalouteen liittyvien tietojen ja taitojen sekä arvojen ja asenteiden kehittämistä. Opintokokonaisuuden suorittaja ei ainoastaan saavuta osuustoiminnan ja yhteisötalouden kannalta olennaisia oppimistavoitteita, vaan saa käyttökelpoisen näkemyksen talouselämän monipuolisuudesta. Verkoston kurssit ovat toisin sanoen hyödyllisiä myös niille, jotka eivät lähtökohtaisesti omaa kiinnostusta nimenomaan osuustoimintaan ja yhteisötalouteen.

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintokokonaisuus koostuu 25 opintopisteen perusopintokokonaisuudesta ja 25 opintopisteen aineopintokokonaisuudesta. Opintojaksojen aiheita ovat taloudellisen toiminnan erilaiset instituutionaliset muodot ja osuustoiminta, osuustoiminta yrittäjyyden muotona, osuusliiketoiminnan suunnittelu, osuuskunnan talouden johtaminen ja juridiset kysymykset, osuustoimintayrityksen strateginen johtaminen, yhteisötalous ja sen kehityspolut sekä liiketoiminnan etiikka ja kestävä kehitys. Osuustoimintaa tarkastellaan toisin sanoen niin toimintaympäristöjen kuin yritystenkin tasolla, Opintokokonaisuuden suorittaneet opiskelijat ymmärtävät osuustoimintaa myös eri toimialojen ja erikokoisten yritysten näkökulmasta. Toisaalta näkökulma on kansainvälinen niin käytettävän oppimateriaalin kuin esimerkkienkin puolesta. Kursseilla käsiteltävät asiat ovat kiinnostavia ja ajankohtaisia, tarjoten opiskelijalle älyllisen viitekehyksen, jonka pohjalta on mahdollista menestyksekkäästi jatkaa opintojaan ja/tai rakentaa uraansa haastavassa ja alati monipuolistuvassa toimintaympäristössä.

Lisätietoja CNS -verkostosta löytyy nettisivuilta: www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/index.htm

Sisältö

Opintojen rakenne

Perusopinnot 25 op
CNS-P1 Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I
CNS-P2 Osuuskuntaoikeus I
CNS-P3 Osuustoiminta eri yritysmuodoissa I
CNS-P4 Osuuskuntien liiketoiminta
CNS-P5 Osuuskunnat ja kestävä kehitys

Aineopinnot 25 op
CNS-A1 Osuustoiminnan arvot ja periaatteet II
CNS-A2 Osuuskuntaoikeus II
CNS-A3 Osuustoiminta eri yritysmuodoissa II
CNS-A4 Osuuskuntien kilpailuetujen kehittäminen
CNS-A5 Osuustoiminnan tutkimus

Osa kursseista saatetaan toteuttaa lukuvuoden aikana toistamiseen myös englanninkielisinä versioina.

avaa kaikki
Turku School of Economics, Pori
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules