Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Nuorisotutkimuksen aineopinnot, 35 ECTS

Osaamistavoitteet

Nuorisotutkimuksen aineopintokokonaisuus antaa eri alojen opiskelijoille ja nuorten parissa työskenteleville välineitä nuoriin ja nuoruuteen liittyvien ilmiöiden syvempään ymmärtämiseen ja kriittiseen arviointiin. Opintokokonaisuuden tavoitteena on nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön eri suuntausten teoreettisiin lähestymistapoihin ja empiirisiin tutkimuksiin perehtyminen. Aineopintojen seminaarissa harjoitellaan tutkimuksen tekemistä ideapaperista tutkimussuunnitelman kautta seminaaritutkielmaan.
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimiaan monitieteisen nuorisotutkimuksen lähestymistapoja ja teoreettisia perusteita nuoruuteen liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa ja kriittisessä arvioinnissa. Hän pystyy joustavasti hankkimaan tietoa sekä kykenee itsenäiseen ja analyyttiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Aineopintojen opinnot ovat itsenäisiä ja kurssien suoritustavat vaihtelevat. Vapaavalintaisia opintojaksoja voi suorittaa heti opinto-oikeuden saatuaan.

Sisältö

Aineopintokokonaisuuden laajuus on 35 opintopistettä, joka koostuu seuraavista opintojaksoista:
Kaikille yhteiset opinnot (20 op):
YUNETA1. Nuorisotutkimuksen klassikot (5 op)
YUNETA2. Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teoreettisia suuntauksia (5 op)
YUNETA3. Nuorisotutkimuksen seminaari (5+5 op)
Valinnaiset opinnot (15 op):
YUNETA4. Valinnaiset opintojaksot (15 op)

YUNETin aineopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa puolentoista vuoden aikana. Opintojen suoritusoikeus on voimassa kaksi vuotta valinnasta lukien.

Aineopintojen pakollisia opintojaksoja ovat YUNET A1-3. Näistä A1 suoritetaan kirjallisuusesseellä, A2 opetetaan verkkokurssina ja A3 eli seminaari monimuoto-opetuksena.

Valinnaiset opintojaksot YUNET A4 voidaan suorittaa jäsenyliopistojen järjestämänä lähi- tai verkko-opetuksena, esseinä (ohjeet esseen kirjoittamiseksi) tai kirjallisina kuulusteluina.

Tarkemmat tiedot nuorisotutkimuksen ainesopinnoista löytyvät osoitteesta: http://www.uta.fi/yunet/

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen aineopintojen merkinnänantaja on apulaisprofessori Tero Järvinen.

avaa kaikki
Department of Education
DP in Educational Sciences
MDP in Educational Sociology and Politics
Special Education
Educational Sciences