Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kauppatieteellisen osaamisen opintokokonaisuus, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö tarjoaa yliopistokeskuksen muiden yksiköiden (TaY, TY KTMT, TTY) opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa 25 op:n opintokokonaisuus kauppatieteellisissä aineissa. Opinto-kokonaisuuden tavoitteena on luoda sivuaineopiskelijalle perusymmärrys laaja-alaisesta kauppatieteellisestä osaamisesta, jota tarvitaan menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamisessa.

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu pakollisista johtamisen ja organisoinnin, laskentatoimen ja rahoituksen ja markkinoinnin opinnoista sekä vapaasti valittavista opintojaksoista.

Lisätiedot

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön opintojaksoille haetaan aina ristiinopiskeluoikeutta. Opiskelijan tulee selvittää omasta kotiyliopistostaan, voiko kauppatieteellisen osaamisen opintokokonaisuuden sisällyttää omaan tutkintoon ja saako siitä sivuainemerkinnän.

Opiskelija saa pyytäessään todistuksen kokonaisuuden suorittamisesta arvosanalla hyväksytty. Todistukseen liitetään opintosuoritusote, josta käyvät ilmi yksittäisten opintojaksojen arvosanat.

avaa kaikki

Kauppatieteellisen osaamisen opintokokonaisuus

25 op:n opintokokonaisuus kauppatieteellisissä aineissa Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden opiskelijoille.
Turku School of Economics, Pori
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules