Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteellisen osaamisen opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö tarjoaa yliopistokeskuksen muiden yksiköiden (TaY, TY KTMT, TTY) opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa 25 op:n opintokokonaisuus kauppatieteellisissä aineissa. Opinto-kokonaisuuden tavoitteena on luoda sivuaineopiskelijalle perusymmärrys laaja-alaisesta kauppatieteellisestä osaamisesta, jota tarvitaan menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamisessa.

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu pakollisista johtamisen ja organisoinnin, laskentatoimen ja rahoituksen ja markkinoinnin opinnoista sekä vapaasti valittavista opintojaksoista.

Lisätiedot

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön opintojaksoille haetaan aina ristiinopiskeluoikeutta. Opiskelijan tulee selvittää omasta kotiyliopistostaan, voiko kauppatieteellisen osaamisen opintokokonaisuuden sisällyttää omaan tutkintoon ja saako siitä sivuainemerkinnän.

Opiskelija saa pyytäessään todistuksen kokonaisuuden suorittamisesta arvosanalla hyväksytty. Todistukseen liitetään opintosuoritusote, josta käyvät ilmi yksittäisten opintojaksojen arvosanat.

avaa kaikki

Kauppatieteellisen osaamisen opintokokonaisuus

25 op:n opintokokonaisuus kauppatieteellisissä aineissa Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden opiskelijoille.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet