Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pakolliset opintojaksot, 20 op

Osaamistavoitteet

Opinnoissa opiskelija tarkastelee matkailua liiketoiminnan ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää matkailualan liiketoiminnan erityispiirteitä ja matkailutaloutta, tuntee matkailututkimuksen kenttää ja tulevaisuutta sekä perehtyy matkailun elämyksellisyyteen.

Sisältö

KUME1/MALIe1 Johdatus matkailuliiketoimintaan, TSE/Turku, I periodi, 3 op
KUME2/KUME0100 Kulttuuriympäristöt ja matkailu, KTMT/Pori, II periodi, 2 op
KUME3/MAS8 Matkailun tulevaisuus ja matkailututkimus, TSE/Turku, III periodi, 6 op
KUME19 Kestävän brändipääoman rakentaminen aluetalouden näkökulmasta, TSE/Pori, IV periodi, 6 op
KUME5/KUMU0026 Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa, KTMT/Pori, I-IV periodi, 3 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet