Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FONE1420 FONETIIKAN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 35 op

Osaamistavoitteet

Hyvä perehtyneisyys puheen ja foneettisen tutkimuksen alaan

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Esitiedot: Fonetiikan perusopinnot pääosin suoritettuna

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: lehtori Maija S. Peltola

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Fonetiikka, HuK (Fonetiikka)
avaa kaikki

FONETIIKAN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Vapaita opintoja II osakokonaisuus 15 op
FONE0120 Aineopintojen essee I, 5 op
FONE0121 Aineopintojen essee II, 5 op
FONE0280 Lukupiiri A I, 5 op
FONE0281 Lukupiiri A II, 5 op
FONE0132 Tutkimusprojekti, 5–10 op
FONE0310 Vaihtuva erikoisala, 5 op
FONE0210 Ääntäminen, 3 op
FONE0211 IPA-järjestelmä, 2 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos