Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0706 AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Pohjoismaisten kielten aineopintojen tavoitteena on syventää nykyruotsin rakenteen tuntemusta ja tutustua ruotsin kielen sosiaaliseen ja alueelliseen vaihteluun sekä ruotsin kielen historialliseen kehitykseen ja vanhempaan kirjallisuuteen. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa perustiedot norjan kielestä, sivuaineopiskelijoilla myös tanskan kielestä, sekä kehittää suullista ja kirjallista kielitaitoa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Pääosa aineopintojen opintojaksoista on pakollisia kaikille opiskelijoille, mutta opiskelijat valitsevat lisäksi yhden erikoistumiskurssin oman ammatillisen tai tieteellisen suuntautumisensa mukaan. Sivuaineopiskelijoilla tanskan kurssi kuuluu lisäksi pakollisena aineopintoihin. Pääaineopiskelijat osallistuvat proseminaariin ja laativat kandidaatintutkielman, mielellään erikoistumiskurssin alalta.

Aineopintojen suorittaminen edellyttää perusopintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin. Aineopinnot on suunniteltu suoritettaviksi kahden lukuvuoden aikana siten, että proseminaari suoritetaan 3. opiskeluvuotena. Jotkut aineopintojen opintojaksot voidaan suorittaa jo ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pohjoismaiset kielet, HuK (Pohjoismaiset kielet)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos