Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKI0303 ROMANIAN KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopintojen tavoitteet ovat yleisesti ottaen seuraavat: tyydyttävän romanian kielen taidon saavuttaminen ja perehtyminen kielen rakenteeseen ja sen kehitykseen historian eri aikoina sekä tutustuminen Romanian kulttuurin pääpiirteisiin.

Sisältö

Turun yliopistossa on mahdollista suorittaa perusopinnot Romanian kielessä ja kulttuurissa. Perusopintoihin tarvittavan alkeiskielitaidon voi saada yliopisto-opettajan pitämällä, syyslukukauden kestävällä romanian kielen alkeiskurssilla (5 op, ROKI0756, periodit I ja II). Kurssin tarkemmat tiedot ilmoitetaan lukuvuoden alussa Romanian kielen ja kulttuurin verkkosivuilla. Alkeiskurssi voidaan sisällyttää tutkintojen vapaisiin opintoihin.

Perusopinnot muodostuvat seuraavista osa-alueista: I Kielitaito ja kielitieto, II Kulttuuri.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Lisätietoja saa romanian kielen yliopisto-opettajalta. Perustietoa romanian kielestä: M. Avram, M. Sala, 2000. May We Introduce The Romanian Language To You?, Bucharest, M. Avram, M. Sala, 2001. Connaissez-vous le roumain?, Bucharest, L. Pop, 2002. Româna cu sau fara profesor; Le roumain avec ou sans professeur ; Romanian With or Without a Teacher.

Merkintä suoritetusta opintokokonaisuudesta annetaan ranskan kielen toimistossa.
Merkintä suoritetusta opintokokonaisuudesta (25 op) annetaan ranskan kielen toimistossa. Opiskelija, jolla on pääaineena jokin kieliaine ja joka aloittaa opintonsa syksyllä 2014 tai myöhemmin, voi suorittaa Romanin kulttuuri osana Eurooppaa –kurssin 4 op:n laajuisena ja saada romanian perusopintojen kokonaisuusmerkinnän 23 op:n laajuisena. Tämä edellyttää, että kieliaineiden yhteinen johdantokurssi (2 op) sisältyy pääaineen opintoihin.

avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos