Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1306 SUOMEN KIELEN AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon luonnetta. Hänellä on kriittisen ajattelun taito ja kyky hallita tieteellisen tiedon usein sisältämää epävarmuutta ja muutosta. Hän kykenee työskentelemään työryhmissä ja pystyy osallistumaan kielikeskusteluun ja antamaan palautetta. Hänelle kehittyy kieliammattilaisen identiteetti. Tiedollisia tavoitteita ovat suomen kielen rakenteen tarkastelun syventäminen, semantiikan ja vuorovaikutuksellisten funktioiden analysoiminen, kielen variaation ja muutoksen tarkastelu, tekstien analysoiminen, suomen kielen rakenteen hahmottaminen suhteessa sukukielten rakenteeseen, tieteellinen kirjoittaminen, kielitieteellisen aineiston ja lähteiden käyttö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Sivuaineopiskelijat eivät suorita kohtaa A6 (opintopolkujen johdantokurssi), ja kohdassa 7 pää- ja sivuaineopiskelijoiden vaatimukset poikkeavat toisistaan. Sivuaineen aineopintojen laajuus on 35 op.
Aineopintokokonaisuudesta vastaa ja loppumerkinnän antaa prof. Marja-Liisa Helasvuo (sl. 2014 prof. Kaisa Häkkinen).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomen kieli, HuK (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
avaa kaikki

SUOMEN KIELEN AINEOPINNOT

Pääaineen aineopinnot 45 op; sivuaineen aineopinnot 35 op
Pakolliset opinnot 30–40 op
Pääaineopiskelijoille 40 op (ei SUOM1492), sivuaineopiskelijoille 30 op (ei KKLT0010 eikä SUOM1491)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos