Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR3000 SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on aikaisempaa syvällisempi yksittäisten suomalais-ugrilaisten kielten ja niitä koskevien erillisongelmien tuntemus, ja hän harjaantuu tieteelliseen työskentelyyn jonkin erityiskysymyksen pohjalta. Hän on erikoistunut jonkin tietyn suomalais-ugrilaisen kansan tai kansaryhmän kieleen. Opiskelija tuntee tieteenalan tutkimushistorian ja on perehtynyt suomalais-ugrilaisten kielten nykytilanteeseen sekä tieteenalan metodeihin. Opiskelija saa tieteenalasta niin vankan osaamisen, että hän pystyy valmistuttuaan itsenäisesti hyödyntämään alan asiantuntijuuttaan työelämässä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Pääaineopiskelijoiden tutkielma on 40 op:n laajuinen, sivuaineopiskelijoiden suppeampi, 20 op:n suoritus. Vastaava opettaja ja loppumerkinnän antaja professori Sirkka Saarinen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, FM (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
avaa kaikki

SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

Väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
Etäsukukielten opintoja 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
SUGR1336 Seminaari, 5 op
SUGR1278 Pro gradu -tutkielma, 40 op
SUGR1244 Sivuaineen tutkielma, 20 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos